12:54 16/04/2021

Eximbank sẽ tổ chức 2 đại hội đồng cổ đông trong 2 ngày liên tiếp

Minh Tú

Đại hội đồng cổ đông thường niên tới đây của Eximbank sẽ tập trung giải quyết những vấn đề về chiến lược kinh doanh, nhân sự cấp cao và nhiều tồn đọng của những năm trước

Eximbank vẫn đang hoạt động hiệu quả với sự minh bạch cao.
Eximbank vẫn đang hoạt động hiệu quả với sự minh bạch cao.

Ngày 26/4 và 27/4 tới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - (Eximbank, mã CK: EIB) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần thứ 3) và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định. Cả hai cuộc họp này đã được Eximbank thông tin chi tiết trên website của Ngân hàng.

Tại Đại hội tới đây, Eximbank sẽ tập trung giải quyết những vấn đề về chiến lược kinh doanh, nhân sự cấp cao của Ngân hàng, nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng cập nhật theo các quy định pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Đồng thời, những vấn đề còn tồn đọng trong những năm gần đây thuộc thẩm quyền của Đại hội cũng được giải quyết để tháo gỡ mọi vướng mắc quan trọng trong quản trị, điều hành Ngân hàng hiện nay, tiến đến xây dựng Ngân hàng là biểu tượng niềm tin dành cho Cổ đông và Khách hàng.

Tuy gặp nhiều khó khăn do và nhiều bất cập do Đại hội đồng cổ đông thường niên trong 2 năm qua chưa được tổ chức thành công, Eximbank vẫn đang hoạt động hiệu quả với sự minh bạch cao. Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ Ngân hàng đang cùng nhau hành động vì lợi ích chung của Ngân hàng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hướng đến mục tiêu các đại hội được tiến hành thành công tốt đẹp, tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Ngân hàng khuyến nghị các cổ đông chỉ nên làm việc với đại diện chính thức của Ngân hàng, không làm việc với các bên không được ủy nhiệm chính thức để đảm bảo tính hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ chức trong tiến trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Được biết, năm 2021 Eximbank đặt mục tiêu 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10%, dư nợ cấp tín dụng tăng 15% so với năm 2020 (Ngân hàng sẽ điều chỉnh trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước có thông báo mức tăng trưởng tín dụng khác trong năm 2021). Thu nhập từ lãi trên tổng tài sản có sinh lời dự kiến được cải thiện thêm 10-20 điểm cơ bản trong năm 2021. Thu nhập ngoài lãi (gồm thu nhập thuần từ dịch vụ, thu nhập thuần kinh doanh ngoại hối) đặt mục tiêu tăng 15% so với năm 2020.

Đồng thời, nhà băng này cũng đã có kế hoạch tăng cường công tác xử lý nợ và trích thêm dự phòng để tất toán hết nợ VAMC ngay trong quý 1/2021. Tác động của những hành động quyết liệt này một mặt có thể làm cho kết quả kinh doanh của quý 1 không cao nhưng kỳ vọng, nhưng khi đã xử lý dứt điểm nợ VAMC thì gánh nặng dự phòng phải trích hàng năm trước đây sẽ không còn, và như thế mục tiêu 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021 có thể đạt được. Trong các năm tiếp theo, lợi nhuận hứa hẹn tiếp tục cải thiện mạnh mẽ.

Kết thúc năm 2020, dù dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực lên kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, song lợi nhuận trước thuế của Eximbank vẫn hoàn thành 100% kế hoạch của năm, tăng trưởng 22%. Các mảng kinh doanh then chốt ngân hàng như mảng thẻ, Bancasurance cũng đạt tốc độ tăng trưởng vượt trội.

Theo đó, mảng thu phí thẻ đạt 127 tỷ đồng, tăng trưởng 144% so với năm 2019. Thu nhập phí bảo hiểm đạt 112 tỷ, tăng trưởng 23%, góp phần đưa mức tăng trưởng thu nhập dịch vụ năm 2020 lên 20%, tăng cao nhất trong 4 năm gần đây.