13:48 20/04/2021

Gần 1.000 dự án chậm tiến độ tại Hà Nội

Thanh Xuân

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh “Sở Kế hoạch & Đầu tư là “nhạc trưởng” nên phải chú trọng đôn đốc các đơn vị khác, gắn trách nhiệm, có chế tài cụ thể”

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 19/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Theo thống kê của Sở đến 31/3/2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 2.907 dự án đầu tư ngoài ngân sách, vốn đăng ký 1,65 triệu tỷ đồng, trong đó: đã hoàn thành 967 dự án; đã chấm dứt hoạt động, thu hồi 182 dự án. 

Dự án mới có chấp thuận triển khai, chưa thực hiện thủ tục đầu tư 466 dự án; đang triển khai 1.292 dự án (378 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất; 977 dự án triển khai chậm tiến độ).

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư, khó khăn lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; Trình độ năng lực, kinh nghiệm của một số đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn chưa đảm bảo; cùng một số dự án phải điều chỉnh thiết kế - dự toán, điều chỉnh quy hoạch…

Sở đề nghị Chủ tịch UBND thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố; Xem xét tiêu chí lựa chọn một số công trình trọng điểm giai đoạn 2021- 2025 theo hướng đưa vào danh mục những dự án lớn, có ý nghĩa đối với Thủ đô, dự án thuộc lĩnh vực quan trọng có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và có tính khả thi cao.

Chủ tịch UBND thành phố trong buổi làm việc đã nêu rõ là làm sao để gắn trách nhiệm với tất cả các sở ngành khác để kết quả công việc tốt hơn bởi thực tế công tác phối hợp hiện nay có nơi, có lúc chưa đồng bộ và nhấn mạnh “Sở Kế hoạch & Đầu tư là “nhạc trưởng” nên phải chú trọng đôn đốc các đơn vị khác, gắn trách nhiệm, có chế tài cụ thể”.