13:52 08/12/2021

Gần 30.000 tỷ đồng hỗ trợ lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Phúc Minh

Tổng số tiền hỗ trợ cho lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết ngày 6/12 là là gần 30.000 nghìn tỷ đồng, cho trên 12,4 triệu lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về kết quả triển khai các gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ cho đối tượng lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong đó, với chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đến hết ngày 6/12, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ cho 12.454.842 lao động. Trong đó, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11.514.794 lao động; đã dừng tham gia là 940.048 lao động. Tổng số tiền hỗ trợ là 29,464 nghìn tỷ đồng.

Theo quy định với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ làm thủ tục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện để nhận gói hỗ trợ.

Hạn cuối tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của người lao động thuộc nhóm này là đến hết ngày 20/12/2021. Thời gian cơ quan bảo hiểm xã hội phải hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Bên cạnh đó, sau ngày 30/11/2021, trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ, người lao động sẽ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để được nhận hỗ trợ.

Đối với gói 26.000 tỷ đồng, đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận danh sách cho 2.772.958 lao động của 68.758 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm: 1.882.199 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 61.517 đơn vị; 552.221 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 5.347 đơn vị; 3.994 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 36 đơn vị.

Ngoài ra, có 82.733 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 1.025 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 216.860 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 432 đơn vị và 34.951 người lao động được người lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 228 đơn vị.

Về chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 832 đơn vị với 158.835 lao động tạm dừng đóng, với số tiền hơn 1.104,8 tỷ đồng tại 57 tỉnh, thành.