18:42 27/05/2021

Gần 6.000 tỷ đồng hỗ trợ phục hồi bền vững hậu Covid

Trâm Anh

Việt Nam sắp tiếp nhận khoản vay 260 triệu USD từ nhóm các nhà tài trợ thuộc WB để phục hồi kinh tế bền vững sau dịch Covid - 19...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 778/QĐ-TTg về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn IDA hủy của WB để thực hiện “Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam”.

Theo đó, Chính phủ phê duyệt chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) hủy của Ngân hàng Thế giới (WB) trị giá 260 triệu USD, tương đương gần 6.000 tỷ đồng để thực hiện “Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam” do Bộ Tài chính làm cơ quan chủ quản. Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới là nhà tài trợ của chương trình.

Chương trình được thực hiện trong năm 2022 trên phạm vi cả nước. Nguồn vốn IDA huỷ trong năm tài khoá 2020-2021 của các dự án đang thực hiện không có khả năng sử dụng hết phần vốn IDA thuộc Hiệp định vay. Số liệu chính thức được xác định tại thời điểm đàm phán với WB. Khoản vay WB được hoà chung ngân sách để sử dụng cho nhiệm vụ chi của trung ương theo quy định.

 
Mục tiêu tổng quát của chương trình là hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách ưu tiên nhằm hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam chống chịu và phục hồi trong và sau đại dịch Covid-19 theo hướng bao trùm, xanh và chuyển đổi số.

Cụ thể, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình thích nghi với thế giới hậu khủng hoảng, bằng cách phát triển hệ thống thanh toán điện tử, giảm gánh nặng thuế và các thủ tục liên quan đến thuế. Phát triển các chương trình hướng tới người nghèo và bình đẳng giới thông qua phát triển, tăng cường hướng tới xuất khẩu, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn thiện tài liệu Khoản hỗ trợ ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện thủ tục đàm phán, ký kết Hiệp định vay và triển khai thực hiện khoản hỗ trợ ngân sách theo quy định.