15:34 19/08/2022

Giá cổ phiếu hồi phục, NBB muốn bán hết cổ phiếu quỹ

Hà Anh -

Theo BCTC quý 2/2022, tính tới 30/6/2022, Năm Bảy Bảy đang ghi nhận số cổ phiếu quỹ trên có trị giá 7,09 tỷ đồng, ước tính 22.437 đồng/cổ phiếu...

Sơ đồ giá cổ phiếu NBB trong thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu NBB trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ

Theo đó, căn cứ nhu cầu tài chính trong năm 2022, Năm Bảy Bảy đã thông qua việc bán 315.861 cổ phiếu quỹ và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo BCTC quý 2/2022, tính tới 30/6/2022, Năm Bảy Bảy đang ghi nhận số cổ phiếu quỹ trên có trị giá 7,09 tỷ đồng, ước tính 22.437 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã bán thành công 10 triệu cổ phiếu NBB theo phương thức thoả thuận, từ ngày 7/7 đến ngày 5/8/2022. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu CII nắm giữ còn 37.581.332 cổ phiếu, chiếm 37,52% vốn điều lệ của NBB.

Kết thúc quý 2/2022, NBB ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 93,3 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 411 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 130 tỷ đồng (giảm 100%).

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 169,16 tỷ đồng, giảm 69,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1,96 tỷ đồng, giảm 98,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới chỉ hoàn thành được 1,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo giải trình từ phía công ty, năm 2022 công ty đang thực hiện, bổ sung các thủ tục pháp lý, tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án DeLagi - Bình Thuận và các dự án khác ở khu vực Tp.HCM. Doanh thu ghi nhận chủ yếu trong quý 2/2022 phát sinh từ dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi.

Do đó, kết quả kinh doanh của công ty biến động mạnh so với cùng kỳ là do doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm dẫn đến lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ và thu nhập từ hoạt động tài chính giảm 67% và chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc 59.700 đồng/cp (11/1) thì giá cổ phiếu NBB giảm còn 14.500 đồng/cp (chốt phiên 21/6) và từ phiên ngày 21/6 thì giá cổ phiếu NBB tăng gần 38% từ 14.500 đồng lên 20.000 đồng/cổ phiếu.