10:19 15/03/2011

Giá than xuất khẩu tăng từ 8-22%

Tuấn Anh

Giá xuất khẩu tối thiểu với các loại than cám chất lượng thấp vừa được điều chỉnh tăng

Theo Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, giá xuất khẩu tối thiểu với các loại than cám chất lượng thấp, xuất đi thị trường các nước châu Á, ngoài Hàn Quốc và Nhật Bản vừa được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, giá than cám Hòn Gai/Cẩm Phả điều chỉnh tăng từ 8,6% đến 20,5%. Than Vàng Danh/Uông Bí có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn 1,1% tăng giá từ 9,5% đến 11,9%. Than Mạo Khê tăng giá mạnh nhất, trong đó, than cám số 11C tăng từ 54 USD/tấn lên 66 USD/tấn, tăng hơn 22%; than cám số 12A tăng từ 50 USD/tấn lên 58 USD/tấn (giá bán FOB tại cảng Cẩm Phả).

Loại than vừa được điều chỉnh tăng giá xuất khẩu là than cám chất lượng thấp xuất đi các thị trường châu Á trừ Nhật Bản và Hàn Quốc.