14:31 02/06/2021

Giá trị vốn hóa UPCoM đạt hơn 1.069 tỷ đồng, tăng 3,61% so với tháng trước

Hà Anh -

Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch đạt 921 doanh nghiệp, với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt hơn 37,9 tỷ cổ phiếu...

Tại thời điểm cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa đạt 86,11 điểm, tăng 6,73% so với cuối tháng trước.
Tại thời điểm cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa đạt 86,11 điểm, tăng 6,73% so với cuối tháng trước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị trường UPCoM tháng 5 tiếp tục có diễn biến khá sôi động với thêm 10 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới và 2 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch.

Theo đó, tại thời điểm cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa đạt 86,11 điểm, tăng 6,73% so với cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 1.069 tỷ đồng, tăng 3,61% so với tháng trước.

Toàn thị trường có hơn 1,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị giao dịch 24,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,73%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 82,8 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng/phiên.

Đáng chú ý là có 5 mã cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 5/2021 gồm: BIO tăng 618,28%; SVG tăng 287,04%; IME tăng 162,96%; HAB tăng 138,13% và DRG tăng 120,65%.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 5/2021 gồm: BSR với 35.349.063 cổ phiếu; ABB với 12.708.209 cổ phiếu; TLP với 11.671.600 cổ phiếu; BVB với 9.900.327 cổ phiếu và SBS với 4.882.831 cổ phiếu.

Cũng tháng 5 này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 37,2 triệu cổ phiếu. tương ứng 1,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó giá trị mua vào đạt 850,7 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 666,6 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 184,1 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Theo đó, 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất gồm: BVB với 1.130.110 cổ phiếu; VGT với 250.000 cổ phiếu; ABI với 123.500 cổ phiếu; VTP với 67.000 cổ phiếu và ACV với 36.900 cổ phiếu.

Đồng thời, 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất gồm: ABI với 111.000 cổ phiếu; MPC với 82.000 cổ phiếu; BSR với 41.400 cổ phiếu; ACV với 41.260 cổ phiếu và PGV với 25.200 cổ phiếu.

Về quy mô thị trường, tính đến hết tháng 5/2021, trên thị trường UPCoM có thêm 10 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới và 2 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch.

Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch đạt 921 doanh nghiệp, với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt hơn 37,9 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt 379,7 nghìn tỷ đồng.