19:25 24/06/2022

Giải tỏa mối lo cho doanh nghiệp gửi hàng hoá tại kho ngoại quan thời kỳ dịch bệnh

Ánh Tuyết

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn lưu giữ tối đa 12 tháng từ ngày công bố hết dịch Covid-19 sẽ giúp doanh nghiệp giải toả nhiều mối lo phải tiêu hủy do sắp hết thời gian lưu giữ nhưng gặp khó trong tái xuất hoặc nhập khẩu vào nội địa...

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên việc tái xuất, nhập khẩu hàng hóa gửi kho ngoại quan vào nội địa hoặc tiêu hủy đều gặp khó khăn.
Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên việc tái xuất, nhập khẩu hàng hóa gửi kho ngoại quan vào nội địa hoặc tiêu hủy đều gặp khó khăn.

Bộ Tài chính vừa có công văn số 5935/BTC-TCHQ trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. 

Theo nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên việc tái xuất, nhập khẩu vào nội địa hoặc tiêu hủy đều gặp khó khăn. “Hàng hóa của các doanh nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài, gửi vào kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước thứ ba không thể xuất khẩu được do không tìm được đối tác", kiến nghị nêu. 

Cũng theo trên, bên cạnh đó, nhiều mặt hàng gửi kho ngoại quan không được nhập vào nội địa như rượu, bia, thuốc lá hay hàng hóa thuộc danh mục kiểm dịch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Vì vậy, trường hợp thực hiện tiêu hủy, đối với hàng hóa được bảo quản trong tình trạng tiêu chuẩn, nguyên vẹn, bình thường còn giá trị sử dụng, nếu tiêu hủy sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp. 

Do đó, Đoàn Đại biểu tỉnh Đồng Nai kiến nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan: “Cho phép hàng hóa gửi kho ngoại quan được tiếp tục lưu giữ trong trường hợp xảy ra dịch bệnh theo công bố của cơ quan, người có thẩm quyền đến ngày cơ quan, người có thẩm quyền công bố hết dịch và được thực hiện gia hạn một lần không quá 12 tháng kể từ thời điểm công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt khác phát sinh giao Chính phủ quy định. Đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan, khi xuất khẩu chỉ được xuất cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. Quy định chuyển tiếp cho trường hợp hàng hóa đang gửi kho ngoại quan nhưng hết thời hạn lưu giữ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục lưu giữ và thực hiện gia hạn theo quy định của Luật này”.

Trả lời kiến nghị Đoàn Đại biểu tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài chính cho hay, thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có hàng gửi kho ngoại quan, hàng lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế nhưng quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội tại Tờ trình số 376/TTr-CP ngày 5/10/2021 về dự án một luật sửa nhiều luật.

Trong đó, có kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 61 Luật Hải quan về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan như kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 8/12/2021, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH I5 về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó tại Điều 1 Nghị quyết quy định “1. Hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan hết thời hạn lưu giữ, bao gồm cả thời gian gia hạn theo quy định tại Điều 47 và Điều 61 của Luật Hải quan số 34/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 71/201 4/QH13 và Luật số 35/2018/QH14, phát sinh kế từ ngày 1/4/2020 theo Quy định số 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 đến ngày người có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, được tiếp tục lưu giữ cho đến không quá 12 tháng sau ngày công bố hết dịch.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ quy định tại khoản này khi xuất khẩu phải xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, quyết định chấm dứt áp dụng việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan trước khi kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

"Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm thiểu được tổn thất khi hàng hóa không thể tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh", Bộ Tài chính khẳng định.

Do Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, vì vậy, theo quy định hiện hành, chỉ có thể công bố hết dịch nếu không ghi nhận ca mới trong 28 ngày, tính từ thời gian ca bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế.

 

Khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan quy định rõ về thời hạn lưu giữ hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan quy định hiện hành: Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

 Khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan quy định: Hàng hóa gửi kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan gia hạn một lần không quá 12 tháng”.

Cũng theo quy định, sau khi hết thời hạn lưu giữ tại Việt Nam, doanh nghiệp phải thực hiện tái xuất/nhập khẩu vào nội địa hoặc tiêu hủy.