12:57 26/04/2022

Hà Nội: Bảo tàng trên 2.300 tỷ đồng chậm tiến độ

Thanh Xuân -

Dự án Bảo tàng Hà Nội là một trong những dự án được đầu tư lớn nhất trong hệ thống bảo tàng nước ta với tổng số kinh phí là trên 2.300 tỷ đồng. Tuy nhiên giai đoạn 2 của dự án đã triển khai xây dựng nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại phiên giải trình HĐND TP. Hà Nội mới đây về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhiều đại biểu HĐND đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội làm rõ về tiến độ thực hiện Dự án bảo tàng Hà Nội, giai đoạn 2 đã triển khai xây dựng nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành; nguyên nhân của việc chậm tiến độ và khi nào thì đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tham quan?

Giải trình về nội dung này, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Đỗ Đình Hồng cho biết: Dự án bảo tàng Hà Nội là một trong những dự án được đầu tư lớn nhất trong hệ thống bảo tàng nước ta với tổng số kinh phí là trên 2.300 tỷ đồng. Năm 2010, dự án được khánh thành phần xây dựng và bắt đầu thực hiện dự án thiết kế. Đây là công đoạn cần nhiều "hội tụ" của cấp quản lý, các nhà khoa học, văn hóa, lịch sử vì thế tốn rất nhiều thời gian.

Nêu thêm về những nguyên nhân khách quan trong thực hiện dự án, theo Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao: UBND TP. Hà Nội đã thành lập hội đồng tư vấn khoa học để xây dựng dự án thiết kế. Năm 2009, thành phố phê duyệt đề cương trưng bày thiết kế bảo tàng. Tuy nhiên thời điểm đó, toàn bộ hệ thống hiện vật chưa được kiểm kê, cho tới năm 2020, UBND Thành phố phê duyệt lại đề cương thiết kế bảo tàng. Mặt khác, trong những năm vừa qua, chủ đầu tư cũng thay đổi từ Sở Xây dựng, Sở Văn hóa-Thể thao và tới nay là Bảo tàng Hà Nội...

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao bổ sung: khi tiếp cận với công việc này, chúng tôi đã rà soát lại dự án với số lượng công việc rất lớn, liên quan tới nhiều ngành nhiều cấp. Ngoài hiện vật của Hà Nội đã sưu tầm thì trang thiết bị và công nghệ để thể hiện các hiện vật này là  rất quan trọng nên cần sự tư vấn của chuyên gia của Nhật, Pháp.

Ngay thời điểm dịch Covid-19, Sở Văn hóa-Thể thao vẫn cố gắng trao đổi với các chuyên gia, đến nay cơ bản được 65% thiết kế thi công. Riêng thiết kế kỹ thuật đã làm xong gửi Sở Xây dựng vào ngày 31/3. Sau khi thanh tra xong sẽ báo cáo UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án này.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan trên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Đỗ Đình Hồng thừa nhận nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của chủ đầu tư là Bảo tàng Hà Nội và Sở Văn hóa-Thể thao. Dự án này trải qua nhiều công đoạn, Sở đã báo cáo UBND Thành phố thành lập tổ công tác liên ngành để hỗ trợ cho Ban quản lý Dự án bảo tàng với sự tham gia của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Dự kiến trong tháng 5, Sở Xây dựng sẽ thẩm định phần thiết kế kỹ thuật, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt lại các nội dung có liên quan. "Chúng tôi quyết tâm cố gắng tới giữa năm 2024 kết thúc dự án này. Cố gắng nếu được sẽ hoàn thiện phần trưng bày vào năm 2023 để chạy thử, nghiệm thu", Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Đỗ Đình Hồng cho biết.