10:01 09/09/2021

Hà Nội có nhiều chính sách linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Lưu Hà -

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-9 trên địa bàn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Tại Công điện, một nguyên tắc thực hiện quan trọng mà Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu là hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, bảo đảm quy định phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm không đứt gãy chuỗi sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và sức khỏe, tính mạng của nhân dân, thành phố Hà Nội đang rà soát các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ để quyết liệt tổ chức thực hiện với quyết tâm kiềm chế, kiểm soát tình hình dịch bệnh. Đồng thời, thành phố đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và sẽ nỗ lực, cố gắng để đạt được mức tăng trưởng cao nhất.

Mới đây, Chính phủ đã có Tờ trình số 289/TTr-CP (ngày 13/8/2021) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh, người dân chịu tác động bởi dịch Covid-19, trong đó có 3 nhóm chính sách lần đầu được đề xuất. 

Các doanh nghiệp đánh giá, sự hỗ trợ của Chính phủ và thành phố là cần thiết, cấp bách nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.
Các doanh nghiệp đánh giá, sự hỗ trợ của Chính phủ và thành phố là cần thiết, cấp bách nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Theo nội dung dự thảo Nghị quyết, tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác như đã áp dụng năm 2020.

Đặc biệt có đến 3 nhóm chính sách lần đầu tiên được cơ quan quản lý đề xuất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện gồm: Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong các quý III, IV/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn.

Giảm 30% thuế GTGT đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh các dịch vụ (vận tải, lưu trú, ăn uống; du lịch, giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác...). Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019, 2020.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cùng với việc nghiêm túc và chủ động triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ kịp thời đến với các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn, các cấp, ngành thành phố Hà Nội đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế, thường xuyên rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, chủ động có giải pháp hoặc đề xuất cấp thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường.

Gần 19 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ/CP của Chính phủ.
Gần 19 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ/CP của Chính phủ.

Các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá, sự hỗ trợ trên là cần thiết, cấp bách nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, tạo điều kiện để nền kinh tế phục hồi nhanh trong giai đoạn hậu dịch Covid-19.

Theo nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã gia hạn gần 19.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất của các doanh theo Nghị định số 52/2021/NĐ/CP của Chính phủ. Đây là sự nỗ lực lớn của các cơ quan chức năng trong việc gấp rút triển khai hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước tác động tiêu cực của dịch bệnh.

Để làm được công việc này, Hà Nội đã tiếp nhận gần 30.000 giấy gia hạn thuế của doanh nghiệp và người nộp thuế với số tiền đề nghị gia hạn là 8.278 tỷ đồng (tăng 30% so với thời điểm ngày 28/07/2021, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020 - gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP).

Đối với tiền thuê đất, có 1.351 người nộp thuế đề nghị gia hạn với số tiền 1.044 tỷ đồng. Đối với cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế Hà Nội đã tiếp nhận giấy gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của 660 hộ, với số tiền đề nghị gia hạn 20,3 tỷ đồng. Theo tính toán của ngành thuế Hà Nội, dự kiến số thuế và tiền thuê đất đến hạn phải nộp, nhưng sẽ được gia hạn đến thời điểm 31/8/2021 là 18.937 tỷ đồng.