10:58 10/03/2022

Hà Nội duyệt danh mục 236 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch đô thị giai đoạn 2021 – 2025

Thanh Xuân -

Trong đó có 1 đồ án quy hoạch chung đô thị; 4 đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 146 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch chi tiết đô thị; 34 đồ án thiết kế đô thị riêng; 14 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND phê duyệt danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, danh mục kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 gồm 236 đồ án, nhóm đồ án cụ thể gồm: 1 đồ án quy hoạch chung đô thị; 4 đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 146 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch chi tiết đô thị; 34 đồ án thiết kế đô thị riêng; 14 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện;

18 đồ án, nhóm đồ án quy hạch phân khu xây dựng khu chức năng; 10 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng; 2 nhóm đồ án quy hoạch nông thôn; 2 nhóm đồ án quy chế quản lý kiến trúc, danh mục công trình kiến trúc có giá trị và 5 nhóm đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

Việc xây dựng danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tiếp tục cụ thể hoá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thông qua xây dựng danh mục các đồ án quy hoạch sẽ phủ kín quy hoạch theo thứ tự, tầng bậc tại các khu vực ổn định. Trên cơ sở đó, TP. Hà Nội xác định các đồ án trọng tâm, phù hợp thực hiện năm 2021 - 2022 phục vụ yêu cầu quản lý của chính quyền các cấp và đầu tư xây dựng, hoàn thành đồng bộ và phủ kín 100% quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt.

Vì vậy, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các loại hình quy hoạch, quy chế trong kế hoạch phải phù hợp với trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và thẩm quyền phê duyệt quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc; phù hợp với yêu cầu quản lý quy hoạch kiến trúc của thành phố.

Đồng thời, việc tăng cường tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc theo tầng bậc cũng phải phù hợp với yêu cầu, quy định của các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan.

Các loại hình quy hoạch bảo đảm không chồng lấn ranh giới, trùng lặp khối lượng đồ án đề xuất với đồ án được giao từ năm 2020 trở về trước; nâng cao tính khả thi, tiết kiệm kinh phí, phát huy hiệu quả của đồ án sau khi phê duyệt. Các đồ án cùng tỷ lệ, cấp độ, đang trong giai đoạn nghiên cứu hoặc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phải được cập nhật, lồng ghép, tính toán để giảm trừ chi phí theo quy định, phù hợp với thực tiễn.

UBND TP. Hà Nội thống nhất nguồn vốn lập quy hoạch gắn với trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch; không sử dụng vốn ngân sách cho các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

Các đơn vị được giao thực hiện quy hoạch, thiết kế đô thị từ năm 2020 trở về trước phải tập trung hoàn thành dứt điểm, trình cấp thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch được giao. Việc xem xét tổ chức lập các quy hoạch trong thiết kế này phải được xem xét khả năng thực hiện của đơn vị được giao tổ chức lập.