19:42 21/09/2022

Hà Nội sẽ thanh tra hơn 100 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Nhật Dương

Trong những tháng cuối năm 2022, Thanh tra TP. Hà Nội sẽ thành lập 3 tổ công tác, tiến hành thanh tra tại 105 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài trên địa bàn…

Hà Nội sẽ thanh tra việc nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ảnh - Thu Hiền.
Hà Nội sẽ thanh tra việc nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ảnh - Thu Hiền.

Ngày 21/9, Thanh tra TP. Hà Nội công bố Quyết định số 3550/QĐ-TTTP về thanh tra việc chậm đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn năm 2022.

Theo kế hoạch, trong những tháng cuối năm 2022, Đoàn tranh tra liên ngành của thành phố do Thanh tra thành phố chủ trì sẽ thành lập 3 tổ công tác, tiến hành thanh tra tại 105 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài.

Trong thời gian này, những đơn vị có tên trong Quyết định số 3550/QĐ-TTTP nếu chủ động hoàn thành trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ được đưa ra khỏi danh sách thanh tra.

Căn cứ vào kết quả thanh tra và tùy theo mức độ, Đoàn tranh tra liên ngành sẽ đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hồ sơ của những đơn vị vi phạm ở mức độ nghiêm trọng sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tính đến cuối tháng 8/2022, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội là hơn 5.068 tỷ đồng, chiếm 8,97% tổng số tiền cần thu, trong đó số nợ phải tính lãi là gần 1.869 tỷ đồng, chiếm 3,29% tổng số tiền cần thu.

Hiện ngành Bảo hiểm xã hội Hà Nội quản lý hơn 102.000 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng với gần 1,92 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trước tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp chưa được khắc phục triệt để, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.