11:28 24/09/2021

Hạ tầng Miền Bắc đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu của Giao thông Đèo Cả

Hà Anh -

Mục đích của việc bán bớt vốn tại Giao thông Đèo Cả nhằm để huy động vốn phục vụ cho hoạt động đầu tu các dự án hạ tầng theo phương thức PPP.

Sơ đồ giá cổ phiếu HHV thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu HHV thời gian qua.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc, người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát của CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thông báo đã bán thành công 25.000.000 CP HHV như đã đăng ký trước đó.

Giao dịch thực hiện từ ngày 24/8 đến ngày 21/9/2021. Sau giao dịch Hạ tầng Miền Bắc giảm lượng sở hữu cổ phần tại HHV Giao thông Đèo Cả từ hơn 38,23 triệu cổ phiếu, chiếm 14,3% vốn điều lệ xuống còn hơn 13,23 triệu cổ phiếu, chiếm 4,95% và không còn là cổ đông lớn.

Mục đích của việc bán bớt vốn tại Giao thông Đèo Cả nhằm để huy động vốn phục vụ cho hoạt động đầu tu các dự án hạ tầng theo phương thức PPP.

Trước đó, Hạ tầng Miền Bắc đã bán 50 triệu cổ phiếu HHV trong tổng số hơn 88,23 triệu cổ phiếu, chiếm 33% từ ngày 14/7 đến ngày 27/7/2021

Trên thị trường cổ phiếu HHV hiện giao dịch quanh mức 21.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, Hạ tầng Miền Bắc thu về khoảng 530 tỷ đồng.

Mới đây, HHV cũng thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 nhằm thông qua chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty; thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty... Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 4/10 tới.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 137 tỷ đồng, tăng gần 421% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 64% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm, - trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 123 tỷ đồng.

Theo giải trình từ HHV, nguyên nhân là do doanh thu tăng trưởng 44,4% so với cùng kỳ, lên mức 793 tỷ đồng - trong đó chủ yếu nhờ doanh thu vận hành các trạm thu phí (tăng 189 tỷ, tương đương 36,26%); hoạt động xây lắp tăng 61,58 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận lãi từ công ty liên kết,thu nhập khác từ thanh lý tài sản.