10:21 30/03/2022

Hậu Giang phấn đấu có 10 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2025

Thanh Xuân

Mục tiêu tỉnh Hậu Giang đề ra là trong giai đoạn 2021 – 2025 là có tổng số 10 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng số diện tích 548,05 ha. Đồng thời cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 50% theo quy hoạch…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký Quyết định số 619/QĐ-UBND phê duyệt phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tỉnh Hậu Giang đề ra là trong giai đoạn 2021 – 2025 là có tổng số 10 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng số diện tích 548,05 ha. Cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 50% theo quy hoạch đối với các cụm công nghiệp mới thành lập, đạt 100% đối với các cụm công nghiệp hiện hữu. Phấn đấu thu hút đầu tư để đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80% diện tích cụm công nghiệp.

Đóng góp của các cụm công nghiệp vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 12,95%/năm, đến năm 2025 quy mô đạt trên 4.000 tỷ đồng; cơ cấu lao động trong khu vực cụm công nghiệp chiếm 15,93% trong tổng số lao động công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Còn giai đoạn từ 2026 - 2030 sẽ giữ nguyên và tiếp tục đầu tư đồng bộ, hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật 10 cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025; mở rộng cụm công nghiệp Vị Bình thêm 21 ha, với tổng số diện tích đất cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 569,05 ha. Tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy đạt 100% diện tích đất cụm công nghiệp.

Đồng thời đưa tỷ lệ đóng góp của các cụm công nghiệp vào tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%; giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động.

Ngoài ra tỉnh cũng định hướng đến 2050 sẽ phát triển thêm 5 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 15 cụm công nghiệp, với tổng số diện tích 907,63 ha.

Các cụm công nghiệp định hướng phát triển mới gồm: Hỏa Lựu 1 (57,98 ha); Hỏa Lựu 2 (55,60 ha) tại xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh; Vị Bình 2 (75 ha) tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy; Lương Tâm 1 (75 ha) tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ; Lương Tâm 2 (75 ha) tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên đầu tư tại đây là: công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường như: cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp; thiết bị điện, điện tử; dệt may và sản xuất nguyên phụ liệu, giày dép; chế biến nông sản thực phẩm và hàng tiêu dùng; thiết bị dụng cụ y tế; xử lý chất thải; công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, nhu cầu vốn đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ước tính 10.021,14 tỷ đồng gồm: chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 4.182,06 tỷ đồng; vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là 5.818,39 tỷ đồng; vốn lập quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp là 20,14 tỷ đồng.

Trong đó giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư cụm công nghiệp là 3.922,86 tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 là 892,16 tỷ đồng; giai đoạn 2031 - 2050 là 4.928,37 tỷ đồng.

Được biết tính đến năm 2020 thì Hậu Giang đã có 10 cụm công nghiệp bao gồm: 6 cụm công nghiệp do UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý với quy mô 323,94 ha; 4 cụm công nghiệp tập trung do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang quản lý, quy mô 410 ha.

Các cụm công nghiệp này hiện thu hút được 51 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 16.887 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 8.800 lao động, tỷ lệ lấp đầy bình quân tại cụm công nghiệp là 52,17%; ngành nghề chủ yếu trong các cụm công nghiệp là chế biến lương thực, chế biến thực phẩm, may mặc, giày da, vật liệu xây dựng...