18:19 09/08/2021

HDI Global và IFC tham vọng gì ở PVI?

Vũ Phong -

IFC và HDI Global vừa hoàn thành thương vụ mua bán 6,29% cổ phần lưu hành tại PVI với tham vọng đưa PVI thành định chế bảo hiểm hàng đầu ở Đông Nam Á...

PVI sẽ thành định chế bảo hiểm hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á?
PVI sẽ thành định chế bảo hiểm hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á?

HDI Global SE và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) vừa ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với mục tiêu đưa Công ty Cổ phần PVI (mã: PVI- HNX) trở thành công ty bảo hiểm  hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, HDI Global bán một lượng cổ phần tương đương 6,29% tổng số cổ phần đang lưu hành tại PVI cho IFC. Hai đối tác chiến lược này sẽ cùng nhau nắm giữ hơn 51% tổng vốn điều lệ và hơn 54% tổng số quyền biểu quyết của PVI.

Sau khi bán số lượng cổ phần này cho IFC, HDI Global vẫn là cổ đông lớn nhất tại PVI với tỷ lệ nắm giữ 45,9% vốn điều lệ và 48,1% quyền biểu quyết, bên cạnh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). HDI Global dự kiến giữ lại khoản đầu tư này và vẫn đặt mục tiêu đạt được tỷ lệ nắm giữ đa số trong dài hạn. 

HDI Global và IFC với hai quỹ đầu tư gồm IFC Emerging Asia Fund và IFC Financial Institutions Growth Fund (IFC) đều thuộc sự quản lý của IFC Asset Management Company.

Theo HDI Global, thương vụ trên sẽ thúc đẩy sự phát triển các mặt quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và chính sách tuân thủ của PVI; đồng thời, điều chỉnh các chính sách quản trị cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, HDI Global và IFC còn dự định mở rộng hoạt động kinh doanh của PVI ra các thị trường bảo hiểm ở khu vực Đông Nam Á. 

HDI Global và IFC hướng đến mục tiêu củng cố vị thế của PVI là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp bảo hiểm trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp của Việt Nam.