15:30 03/11/2021

Hệ thống điện quốc gia được bổ sung thêm 3.980,27 MW điện gió

Nguyễn Mạnh

Trong số 146 dự án điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có 84 dự án đã kịp vận hành thương mại trước ngày 01/11/2021, còn lại 62 dự án đã không kịp về đích…

62 dự án điện gió không kịp vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021.
62 dự án điện gió không kịp vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021.

EVN vừa có văn bản số 6742/EVN-TTĐ gửi Bộ Công Thương về kết quả vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió tính đến hết ngày 31/10/2021.

Theo đó, trong số 146 dự án đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN với tổng công suất hơn 8.170 MW, có 84 dự án với tổng công suất 3.980,27 MW đã kịp vận hành thương mại. Số còn lại 62 dự án với tổng công suất trên 3.479 MW không kịp về đích để vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021.

EVN cho biết qua đánh giá về điều kiện giải tỏa, tổng công suất đặt nguồn điện gió được bổ sung quy hoạch đạt 11.800MW. Tại thời điểm hiện nay, điều kiện giải tỏa các dự án có khả năng vận hành thương mại trước 31/10/2021 đã được giảm thiểu nhiều so với thời điểm bổ sung quy hoạch.

Văn bản nêu rõ, do khả năng giải tỏa tốt vào giờ cao điểm, các nhà máy điện gió có khả năng đóng góp một phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia ngay cả khi có thể tiết giảm một số giờ trong ngày.

Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận đấu nối với các chủ đầu tư, căn cứ vào tiến độ các công trình lưới điện giải tỏa do EVN làm chủ đầu tư và căn cứ chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 3943/BCT-ĐL ngày 2/5/2018 về việc cho phép thỏa thuận đấu nối có điều kiện, các bên đều thống nhất đưa vào Thỏa thuận đấu nối điều khoản yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện giảm/dừng công suất nhà máy khi có quá tải lưới điện hoặc thừa nguồn trên cơ sở đó EVN đã ký hợp đồng mua bán điện với các chủ đầu tư đều có bổ sung yêu cầu này.

EVN và các chủ đầu tư đã thống nhất bổ sung các điều khoản vào hợp đồng mua bán điện đã ký, gồm: chủ đầu tư cam kết ngừng/giảm công suất trước các dự án năng lượng tái tạo khác đã đưa vào vận hành thương mại, nếu xảy hiện tượng quá tải/thừa nguồn trong thời gian các công trình lưới điện đồng bộ được phê duyệt theo quy hoạch chưa đưa vào vận hành.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến khác về việc công nhận ngày vận hành thương mại chưa phù hợp, chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện theo đúng ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hủy bỏ ngày vận hành thương mại và hoàn trả lại toàn bộ tiền điện cho EVN, bao gồm cả khoản tiền lãi (nếu có).

Như vậy, với các thỏa thuận trên giữa EVN và chủ đầu tư, việc vận hành nhà máy điện gió sẽ đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, không gây quá tải đường dây và trạm biến áp theo đúng nguyên tắc nêu tại văn bản số 2134/ĐL-KH&QH ngày 26/10/2021.

Theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, giá mua bán điện cố định ưu đãi đối với các dự án điện gió (giá FIT) sẽ hết hạn vào ngày 31/10/2021.

Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ không xem xét gia hạn hay kiến nghị Chính phủ gia hạn giá FIT với các dự án điện gió vận hành sau ngày 31/10. Đối với các dự án đang xây dựng nhưng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Bộ sẽ có cơ chế xử lý chuyển tiếp song không áp dụng giá FIT và các dự án xây dựng sau ngày 31/10 sẽ áp dụng cơ chế đấu thầu.