14:21 04/11/2022

Hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông tại khu vực khó khăn

Minh Hà

Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Internet băng rộng cố định ở khu vực khó khăn cần phổ cập dịch vụ viễn thông…

Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, viễn thông di động, Internet ở khu vực khó khăn cần phổ cập. (Ảnh minh họa).
Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, viễn thông di động, Internet ở khu vực khó khăn cần phổ cập. (Ảnh minh họa).

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Internet băng rộng cố định ở khu vực khó khăn cần phổ cập dịch vụ viễn thông.

Trong đó, hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp bù đắp một phần chi phí cung cấp các dịch vụ, bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí duy trì, vận hành khai thác.

Ngoài ra, đặt hàng đối với doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất ở khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/8/2022.

Việc đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đảm bảo hoàn thành ký kết hợp đồng trong quý I/2023 và doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện các gói thầu cung cấp dịch vụ trước ngày 1/10/2023.

Các doanh nghiệp được giao kế hoạch trước 30/6/2023 và doanh nghiệp phải đảm bảo tiến độ triển khai để cung cấp dịch vụ trong 6 tháng, kể từ thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông giao kế hoạch.

Được biết, thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ doanh nghiệp: Từ tháng tiếp theo tháng doanh nghiệp bắt đầu cung cấp dịch vụ tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông nhưng không sớm hơn ngày 1/1/2022 và thời điểm cụ thể do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ báo cáo và được Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận.

Thời gian được hỗ trợ từ thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2025.