10:45 24/02/2022

Hỗ trợ gạo cho người dân 3 tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhật Dương -

Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.868,880 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 260/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.868,880 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đợt 2).

Cụ thể, tỉnh Nghệ An được xuất cấp 700,995 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk 1.014,585 tấn gạo; tỉnh Gia Lai 153,3 tấn gạo. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh: Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 3 quyết định hỗ trợ tổng số 18.687,75 tấn gạo cứu đói cho 1.245.850 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cho 18 tỉnh.

Đồng thời, quyết định xuất cấp tổng số 3.738,48 tấn gạo cứu đói cho 43.898 hộ với 210.954 nhân khẩu cho 3 tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ cuối tháng 11 đầu tháng 12/2021.