11:38 17/11/2016

Hoàn thành bồi thường sự cố Formosa trong năm 2016

Song Hà

Đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm: đồng ý nguyên tắc hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất, chi phí tiêu hủy

Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong 
vùng biển dưới 20 hải lý, xem xét công bố kết quả vào cuối tháng 
12/2016.
Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý, xem xét công bố kết quả vào cuối tháng 12/2016.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có văn bản chỉ đạo về giải quyết lượng hải sản tồn kho và các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Theo đó, Phó thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương phải giải quyết ngay lượng hàng hải sản tồn kho, đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm: đồng ý nguyên tắc hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất, chi phí tiêu hủy. UBND 4 tỉnh tiến hành tiêu hủy ngay các lô hàng này, công khai kết quả, đảm bảo hoàn thành trong tháng 11/2016. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương công tác tiêu hủy.

Đối với các lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm, Phó thủ tướng đồng ý nguyên tắc mua, tạm trữ được hỗ trợ 30% giá trị lô hàng, hỗ trợ 100% tiền điện, 100% lãi suất. UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tiêu thụ những lô hàng này.

Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp nêu trên, hoàn thành trong tháng 11/2016.

UBND các tỉnh xác định số lượng hàng được thu mua, tạm trữ trên địa bàn hiện đang tồn kho theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiến hành kiểm tra, giám sát việc bảo quản, đảm bảo chất lượng của các lô hàng tại các kho cho đến khi được tiêu thụ.

Phó thủ tướng cũng lưu ý đẩy nhanh công tác bồi thường thiệt hại, đảm bảo chắc chắn, công khai, minh bạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2016.

UBND 4 tỉnh khẩn trương tiến hành thống kê thiệt hại của các đối tượng, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính theo quy định. Trên cơ sở số liệu báo cáo của các địa phương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng bổ sung định mức bồi thường và xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho từng tỉnh, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý, xem xét công bố kết quả vào cuối tháng 12/2016.