17:08 20/06/2013

Hoãn thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Nguyễn Lê

292/348 vị đại biểu đề nghị lùi thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp tới

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là 
một đạo luật quan trọng, có tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội 
của đất nước và người dân.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đạo luật quan trọng, có tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của đất nước và người dân.
Như VnEconomy đã phản ánh trong "nhật ký nghị trường" ngày 19/6, phiếu xin ý kiến về một số nội dung quan trọng của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đưa ra phương án lùi thời điểm thông qua đến kỳ họp Quốc hội tới.

Tại tờ trình về thời gian thông qua dự án luật được gửi đến các vị đại biểu chiều 20/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, có 292/348 vị đại biểu đề nghị thông qua luật tại kỳ họp tới (tức kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa 13, diễn ra tháng 10 năm nay) và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Đa số đại biểu cũng đề nghị Quốc hội có nghị quyết về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đạo luật quan trọng, có tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của đất nước và người dân. Một số nội dung của dự thảo luật có liên quan dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Và hiện nay, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vẫn đang được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi thông qua Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 năm nay, và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014, như đa số các vị đại biểu Quốc hội đã đồng ý.

Từ nay đến khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, các cơ quan hữu quan có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo luật tốt hơn và chuẩn bị các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành để đảm bảo tính khả thi của dự án luật, vẫn theo giải thích của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong chiều 20/6, đoàn thư ký kỳ họp đã có văn bản gửi đến các vị đại biểu thông báo điều chỉnh nội dung chương trình phiên bế mạc. Theo đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân thay cho nội dung biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiếu xin ý kiến, bên cạnh thời điểm thông qua luật còn có 12 nội dung quan trọng khác, cạnh mỗi nội dung ngoài hai ô để đại biểu lựa chọn là đồng ý và không đồng ý còn có mục ý kiến khác.

Đứng đầu các vấn đề là sở hữu đất đai được quy định tại điều 4: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này".

Các nội dung khác gồm: hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội.