23:51 18/09/2021

Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 họp phiên đầu tiên

Thanh Xuân -

Yêu cầu đặt ra là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vừa phải có tính thực tiễn cao để phục vụ phát triển, vừa phải có tính khoa học, thận trọng để bảo đảm có được không gian, tầm nhìn phát triển…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 17/9, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thành viên hội đồng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  vừa là cơ sở, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Nếu chúng ta không có quy hoạch, kế hoạch bảo đảm chất lượng, có tầm nhìn, thì sẽ rất khó phát triển. Nếu không làm kỹ càng, bài bản, khoa học, không có tầm nhìn thì quy hoạch sử dụng đất không tạo được diện mạo, không gian phát triển cho mỗi ngành, mỗi địa phương cũng như cả nước.

Do đó, yêu cầu đặt ra là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vừa phải có tính thực tiễn cao để phục vụ phát triển, vừa phải có tính khoa học, thận trọng để bảo đảm có được không gian, tầm nhìn phát triển, nhất là bám sát mục tiêu, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước.

Đánh giá công tác lập quy hoạch, Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tổng kết việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020, đánh giá mặt được, chưa được, phân tích nguyên nhân chủ yếu, đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng; đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm trong lập quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch, cơ quan chủ trì bám sát nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây không phải công việc “một sớm một chiều” mà đã được chuẩn bị từ tháng 5/2020, khi Chính phủ có Nghị quyết 67/NQ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng cho rằng về cơ bản dự thảo Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất đã đáp ứng 2 mục tiêu lớn là: Đã xác định được định hướng phân bổ không gian và chỉ tiêu sử dụng các nhóm đất lớn (nông nghiệp, đất rừng, đất phi nông nghiệp…). Từ đó tạo ra được quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; bám sát chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về các định hướng chiến lược lớn trong lĩnh vực đất đai.

Quy hoạch, kế hoạch đã chú trọng việc bảo đảm quỹ đất cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, cho an ninh, quốc phòng; đồng thời vẫn bảo đảm thực hiện các định hướng lớn, các chỉ tiêu mà Đảng, Quốc hội đưa ra.

Lấy ví dụ dự thảo đề xuất chỉ tiêu đến năm 2030 cả nước có 15,8 triệu ha đất phục vụ mục đích phát triển rừng, tương đương khoảng 48% tổng diện tính tự nhiên của cả nước, Phó Thủ tướng lưu ý đây là cơ sở để đạt mục tiêu độ che phủ rừng đến năm 2030 duy trì ở mức 42% như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Về chỉ tiêu quỹ đất chuyên trồng lúa đến năm 2030, theo dự thảo Quy hoạch là khoảng 3,57 triệu ha, cao hơn so với mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đặt ra (đến 2030 có 3,5 triệu ha đất lúa).

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới, khẩn trương tiếp thu các ý kiến, tập trung hoàn thiện Quy hoạch để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.