07:00 29/06/2022

Hơn 1,2 triệu lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nhật Dương -

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho hơn 1,2 triệu lao động để hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, trong đó có hơn 1,15 triệu lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hơn 56.700 lao động quay trở lại thị trường lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin kết quả xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Theo Quyết định 08, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có nhiều Bộ, ngành cùng tham gia.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động để xác minh đối tượng thụ hưởng. Theo đó, trên cơ sở danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận các trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng được hỗ trợ.

Kết quả về việc xác nhận theo Mẫu số 02 Quyết định số 08/2022/QĐ-TT (đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng), đến nay phát sinh tại 54 tỉnh, thành phố; đã xác nhận cho 20.570 đơn vị với 1.150.384 lao động, trong đó có 1.145.966 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Về việc xác nhận theo Mẫu số 03 Quyết định số 08/2022/QĐ-TT (đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng), phát sinh tại 44 tỉnh, thành phố; đã xác nhận cho 4.919 đơn vị với 56.746 lao động, trong đó có: 54.894 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện chỉ có 2 tỉnh không có đối tượng hỗ trợ là Điện Biên và Lai Châu, các địa phương còn lại đã bắt đầu triển khai hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương có phát sinh thêm thủ tục; chính sách cho phép có thể nhận theo tháng hoặc nhận một lần 3 tháng, nhưng một bộ phận người lao động, hoặc doanh nghiệp muốn nhận 3 tháng, như vậy từ tháng 4 đến nay thì hết tháng 6 mới nhận một lần.

Ngoài ra, một số địa phương đề nghị Trung ương cho ứng nguồn, theo đó tổng số tiền dự kiến 6.600 tỷ sẽ lấy từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho người lao động.

Do đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cùng Bộ Tài chính thống nhất, sau khi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, sẽ xin ý kiến Quốc hội cho phép ứng 70% kinh phí này để tất cả các địa phương triển khai, bảo đảm đến 15/8 sẽ kết thúc chính sách này theo đúng quy định.