10:39 20/06/2022

Hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Nhật Dương

Bảo hiểm xã hội TP. HCM đã ban hành Công văn 3165/BHXH-QLT hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 14/6, Bảo hiểm xã hội TP. HCM nhận được Công văn số 20288/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố về vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 là bản photocopy có dấu đen sẽ khó khăn trong việc thanh tra kiểm toán, quyết toán.

Do vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã đề nghị Mẫu số 02, Mẫu số 03 do cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận phải là bản chính, có đóng dấu mộc đỏ.

Để đảm bảo việc chi tiền cho người lao động đúng quy trình, quy định mà vẫn đảm bảo hồ sơ phục vụ thanh tra, kiểm toán, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. HCM đề nghị Trưởng phòng Quản lý thu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức, quận, huyện khi tiếp nhận hồ sơ điện tử hoặc dịch vụ công ngoài quy trình đang thực hiện, cán bộ thu in thêm 1 bản đóng dấu đỏ của cơ quan bảo hiểm xã hội gửi về địa chỉ của đơn vị. Đồng thời thông báo cho đơn vị ký tên và đóng dấu đỏ vào phần của đơn vị để nộp cho Ủy ban nhân dân TP. Thủ Đức, quận, huyện.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng không quy định số lần nộp, không quy định phải gửi danh sách người lao động của tháng liền kề. Các đơn vị nhanh chóng nộp Mẫu số 03 trước ngày 15 hàng tháng (kể cả danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ tháng 4/2022).

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Để kịp tiến độ xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 theo đúng quy định, cán bộ thu đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ, xác nhận hồ sơ đúng thời gian quy định (2 ngày làm việc), không để tồn hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội TP. HCM, tính đến ngày 15/6/2022, toàn thành phố đã xác nhận được 10.313 đơn vị với 217.791 lao động đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, việc xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 rất chậm so với tiến độ.

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn 2 tháng nữa là phải hoàn thành việc xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03. Để kịp tiến độ xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị Trưởng phòng Quản lý thu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội  TP.Thủ Đức, quận, huyện chỉ đạo cán bộ thu đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ, xác nhận hồ sơ đúng thời gian quy định (2 ngày làm việc), không để tồn hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Liên quan đến việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay chỉ có 2 tỉnh không có đối tượng hỗ trợ là Điện Biên và Lai Châu, còn lại 61 tỉnh, thành phố đã tập hợp xong danh sách này.

Về lý do tiền chưa giải ngân nhiều, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộ Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nhiều địa phương có thêm thủ tục do đặc thù từng tỉnh thành. Một số tỉnh muốn chi trả tiền hỗ trợ tròn 3 tháng, một số địa phương lại lấy từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương để hỗ trợ cho người lao động.

Do đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cùng Bộ Tài chính thống nhất và sau khi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, sẽ xin ý kiến Quốc hội cho phép ứng 70% kinh phí này để tất cả các địa phương triển khai, bảo đảm đến 15/8 sẽ kết thúc chính sách này theo đúng quy định.