10:58 29/01/2021

Hơn 10 ngàn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1

AN NHIÊN

Số doanh nghiệp thành lập và quay trở lại hoạt động tăng nhờ kỳ vọng vào tình hình kinh tế khởi sắc hơn trong năm 2021 nhưng số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh cũng tăng mạnh

Báo cáo từ Tổng cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tháng đầu năm 2021 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020 và tăng ở hầu hết tất cả các lĩnh vực hoạt động. Tổng vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp vào nền kinh tế trong tháng 1/2021 là 395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với tháng 1/2020.

Cụ thể, trong tháng 1/2021, cả nước có gần 10,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,9%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Cả nước cũng có 6.503 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2021 lên 16.594 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Một số ngành nghề có số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh như kinh doanh bất động sản tăng 33,3%; khai khoáng tăng 87%; bán buôn bán lẻ ôtô xe máy tăng 65%… Ngược lại một số ngành nghề giảm như lưu trú và ăn uống giảm 20,8%; thông tin và truyền thông giảm 10,5%; vui chơi giải trí giảm15%.

Số doanh nghiệp thành lập và quay trở lại hoạt động tăng nhờ kỳ vọng vào tình hình kinh tế khởi sắc hơn trong năm 2021 nhưng số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh cũng tăng mạnh. 

Cụ thể, cũng trong tháng 1 năm nay, cả nước có 25.752 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này gần gấp đôi so với số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1.

Trong đó, có 18.055 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 54,3%; 5.602 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8%; 2.095 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 29,2%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 795 doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 245 doanh nghiệp; xây dựng có 192 doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 122 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 105 doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản có 100 doanh nghiệp.