22:44 02/11/2021

Hơn 8,3 triệu người đã được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Phúc Minh -

Tính đến hết ngày 1/11, có 8,34 triệu lao động đã được hưởng hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 19.832 tỷ đồng….

Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh - Nhật Dương.
Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh - Nhật Dương.

Thông tin này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngày 2/11 liên quan đến kết quả triển khai Nghị quyết số 68 (gói 26.000 tỷ đồng), Quyết định số 23; Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ và  Quyết định số 28, tính đến hết ngày 1/11, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 8,34 triệu lao động. Trong đó, số đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 7,79 triệu người; đã dừng tham gia 0,55 triệu lao động. Tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.

Về việc giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022) đối với các đơn vị sử dụng lao động, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, số tiền giảm đóng đến đúng lúc khó khăn đã giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng lao động, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Về việc chi trả gói 26.000 tỷ đồng, đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách cho 2.223.558 lao động của 61.532 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm: 1.630.462 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 55.754 đơn vị; 383.199 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.300 đơn vị; 3.005 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 26 đơn vị.

Ngoài ra, có 70.961 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 947 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 106.141 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 299 đơn vị.

Ngoài ra còn có 29.790 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 206 đơn vị.

Đối với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đến nay đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 780 đơn vị với 140.524 lao động, với số tiền 962 tỷ đồng tại 57 tỉnh, thành phố.