23:10 15/09/2021

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục tiểu học ứng phó với dịch Covid-19

Thanh Xuân -

Ở lớp 1, 2 các trường được chỉ đạo nghiên cứu chương trình môn học, mạch nội dung kiến thức để xây dựng các chủ đề tích hợp. Trong đó, tập trung vào nội dung hình thành kiến thức mới ở các môn học bắt buộc...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục tiểu học ứng phó với dịch Covid-19.

Ở lớp 1 và 2, các trường chỉ đạo giáo viên nghiên cứu chương trình môn học, mạch nội dung, kiến thức để xây dựng các chủ đề trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt. Trong đó, tập trung vào các nội dung hình thành kiến thức mới ở các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc.

Từ đó, sắp xếp các chủ đề học tập phù hợp với tiến trình dạy trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh tự học ở nhà với sự hướng dẫn của phụ huynh.

Đặc biệt ở môn Tiếng Việt 1, giáo viên được phép căn cứ vào trình độ học sinh để chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học sao cho bảo đảm học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt của môn học một cách chắc chắn và không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2.

Ở một số môn học khác, trong một vài chủ đề học tập, giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh để hướng dẫn các em thực hành yêu cầu cần đạt. Thầy cô cũng được linh hoạt thay đổi kế hoạch để tổ chức dạy một số chủ đề tại nhà trường.

Với lớp 3, 4, 5, Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện tinh giản một số nội dung để tập trung hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng: Giảm mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với từng môn học; Tinh giản nội dung có trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng lớp; Tinh giản những nội dung trùng lặp trong môn học, giữa các môn học; Tích hợp một số nội dung trong môn học hoặc giữa các môn học thành chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian. Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, việc điều chỉnh này nhằm ứng phó với dịch Covid-19 khi các trường chưa an toàn để tổ chức đón học sinh.

Trên cơ sở các hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện sao cho bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các nhà trường tăng cường hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện thực tế.

Song song với đó cần kịp thời phát hiện khó khăn và có các biện pháp hỗ trợ giúp các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả.

Cơ sở giáo dục tiểu học chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022 đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Khi tình hình hình dịch bệnh được kiểm soát cần tập trung thời gian dạy học trực tiếp để tổ chức ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện dạy học nội dung mới và kiểm tra đánh giá theo quy định. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục tiểu học không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản.