17:08 10/12/2022

Huy động gần 50 tỷ đồng tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn

Nhật Dương -

Tổng giá trị sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã huy động được trong toàn quốc đến ngày 9/12 là trên 49,5 tỷ đồng…

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tại Bình Định. Ảnh - Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tại Bình Định. Ảnh - Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.

Thông tin về kết quả thực hiện “Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 9/12, theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố, đã huy động các nguồn tài trợ trao tặng 4.248 sổ bảo hiểm xã hội và 74.169 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá trên 20,1 tỷ đồng.

Tổng giá trị sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã huy động được trong toàn quốc từ khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động chương trình đến ngày 9/12 là trên 49,5 tỷ đồng.

Trong đó, tập thể công chức, viên chức và người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ gần 4 tỷ đồng; các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ trên 25,4 tỷ đồng thông qua cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ trên 20,1 tỷ đồng thông qua Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chương trình là một hoạt động xã hội, gắn với thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân đã được đề ra tại Nghị quyết của Trung ương.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mong muốn huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn chưa có sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân bảo hiểm y tế nghèo được tham gia vào mạng lưới an sinh. Qua đó lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Đối tượng tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế sau khi triển khai Quyết định 861/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ; người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện “thoát nghèo” sau khi rà soát theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP; người thuộc hộ nghèo chưa tham gia bảo hiểm xã hội, người thuộc hộ cận nghèo người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác.