16:22 22/01/2016

“Khác biệt Việt - Trung chính là vấn đề biển Đông”

Nguyễn Lê

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh: “Chúng ta khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa”

Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội Đảng 12.
Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội Đảng 12.
Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực là phát triển. Nhưng điều đó không có nghĩa không có vấn đề khác biệt, và sự khác biệt hiện nay giữa hai nước chính là là giải quyết vấn đề biển Đông, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội Đảng 12, sáng 22/1.

Cuộc cạnh tranh chiến lược các nước lớn ở khu vực có ảnh hưởng thế nào đối với công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, thưa Phó thủ tướng?


Một trong những vấn đề tình hình thế giới hiên nay là sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn, mà đã cạnh tranh ảnh hưởng thì sẽ có cọ xát về mặt lợi ích chiến lược, lợi ích an ninh, kinh tế.

Nếu các nước không giữ được độc lập tự chủ mà nghiêng bên này, nghiêng bên kia thì sẽ tạo ảnh hưởng đến môi trường an ninh của chúng ta.

Chính vì vậy, Đại hội Đảng nêu rất rõ mục tiêu của chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, có nghĩa là chúng ta quan hệ với tất cả các nước.

Một trong những thành công rất lớn là chúng ta 5 năm qua là đã xây dựng được một khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước quan trọng nhất.

Chính sách đối ngoại là nối dài của chính sách đối nội. Trong tình hình thế giới và khu vực như thế thì câu chuyện trong nước sẽ ra sao?


Trong chính sách phát triển đất nước, chính sách đối ngoại góp phần tạo dựng môi trường để cho phát triển trong nước, mở rộng quan hệ với các nước để  tăng cường quan hệ chính trị, tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư, phục vụ cho phát triển nội lực của đất nước.

Người ta hay nói chính sách đối ngoại là nối dài của chính sách đối nội, nhưng nói điều đó cũng chưa hoàn toàn đúng nghĩa, mà chính sách đối ngoại là một phần trong chính sách đường lối phát triển của đất nước.

Quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc cũng được ký lâu rồi, nhưng dường như chưa đi vào thực chất, thưa Phó thủ tướng?


Chúng ta đã xây dựng được quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc và vừa qua lại nâng lên đối tác chiến lược toàn diện.

Chúng ta xây dựng được quan hệ về chính trị, quan hệ đối tác kinh tế - thương mại, bạn hàng lớn nhất của chúng  ta cho đến nay. Vì thế nói không thúc đẩy được quan hệ là không đúng.

Quan hệ với Trung Quốc trên các lĩnh vực là phát triển, nhưng điều đó không có nghĩa là không có vấn đề khác biệt.

Khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc chính là vấn đề biển Đông. Chúng ta khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế.

Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược, chúng ta giải quyết các vấn đề trong đó có vấn đề chủ quyền lãnh thổ ở biển Đông, thương lượng thông qua hòa bình.