06:00 07/12/2022

Khẩn trương rà soát việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp

Phúc Minh -

Qua gần 9 tháng triển khai thí điểm, số lượng người dân đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu thông tin bảo hiểm y tế qua căn cước công dân gắn chíp còn rất thấp..

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản đôn đốc triển khai thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ, ngành; Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, trước đó từ cuối tháng 2/2022, Bộ đã có công văn gửi các đơn vị về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNelD).

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã có các văn bản Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp khi tiếp đón người bệnh đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh đến ngày 18/11/2022, toàn quốc đã có hơn 11.700 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt tỷ lệ 92% tổng số cơ sở khám, chữa bảo hiểm y tế trong toàn quốc), với 4.797.796 lượt tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân khi tiếp đón người bệnh đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có trên 2,9 triệu lượt tra cứu thành công.

Tỷ lệ tra cứu thành công đạt 61,33% trên tổng số lượt được tra cứu. Tỷ lệ lượt khám chữa bệnh có tra cứu bằng căn cước công dân gắn chip trên tổng số lượt khám, chữa bệnh (tổng số lượt khám, chữa bệnh tính từ 1/3/2022 18/11/2022 có khoảng 110 triệu lượt khám, chữa bệnh) mới chỉ đạt khoảng 4,36%.

Bộ Y tế cho biết, từ các số liệu báo cáo nêu trên có thể thấy qua gần 9 tháng triển khai thí điểm, số lượng người dân đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu thông tin bảo hiểm y tế qua căn cước công dân gắn chíp còn rất thấp, tỷ lệ tra cứu thành công cũng rất thấp.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát tình hình triển khai thí điểm thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong toàn quốc triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, với 20% người dân khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có thực hiện tra cứu thông tin bảo hiểm y tế qua căn cước công dân gắn chíp hoặc qua ứng dụng VneID…