08:59 24/05/2022

Khảo sát nhu cầu học tập các môn lựa chọn của học sinh lớp 9 để xây dựng tổ hợp môn học

Thanh Xuân -

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường THPT về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, lớp 7, lớp 10 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với các lớp còn lại trong năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cụm trưởng trường THPT phối hợp với các phòng Giáo dục và Đào tạo, khảo sát nhu cầu học tập các môn lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh lớp 9 để các trường THPT trong cụm tham khảo, làm căn cứ xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn.

Các trường THPT căn cứ vào nhu cầu học tập của học sinh và điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, xây dựng một số tổ hợp môn học lựa chọn gồm 5 môn học được chọn từ 3 nhóm môn học lựa chọn trong chương trình. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tới học sinh và cha mẹ học sinh dự kiến các tổ hợp môn học trong phương án tuyến sinh, tăng cường hướng nghiệp giúp học sinh lựa chọn môn học phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị nhà trường báo cáo về Sở tổ hợp môn học lựa chọn dự kiến sẽ thực hiện ở năm học 2022-2023 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở (qua phòng Giáo dục trung học) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2021-2022, toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh lớp 9. Các học sinh sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 vào ngày 18 và 19/6/2022.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên học sinh lớp 10 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với điểm mới nổi bật là ngoài các môn học bắt buộc, học sinh được lựa chọn một số môn học.

7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.

5 môn học lựa chọn từ 3 nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học): Nhóm môn khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật; Nhóm môn khoa học tự nhiên là Vật lý, Hoá học, Sinh học; Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật. Nếu đúng như lý thuyết thì có 108 cách chọn 5 môn này, tương đương 108 tổ hợp môn.