10:12 28/04/2022

Không hoàn thành tiến độ lắp đặt thu phí tự động không dừng trước 30/6, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu dừng thu phí

Anh Tú -

Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các làn thu phí tự động không dừng còn lại trong quý 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý không hoàn thành đúng hạn...

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến thu phí tự động không dừng hoàn toàn từ ngày 1/6.
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến thu phí tự động không dừng hoàn toàn từ ngày 1/6.

Bộ Giao thông vận tải vừa có thông báo số 161/TB – BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp kiểm điểm công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ngày 8/4 vừa qua về việc triển khai lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng.

Trường hợp đến 30/6/2022 việc triển khai không đáp ứng tiến độ, Bộ Giao thông vận tải sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ hoàn thành.

Tư lệnh ngành giao thông vận tải cũng  giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương làm việc cụ thể với từng địa phương, từng nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động còn lại tại tất cả các trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6/2022.

 

"Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phải rà soát quy định hợp đồng, quy định pháp luật kịp thời xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống", Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Vụ PPP (Bộ Giao thông vận tải), các địa phương, nhà đầu tư, các nhà cung cấp dịch vụ rà soát tổng thể phương án triển khai, xây dựng các kịch bản có thể phát sinh và các giải pháp xử lý, bảo đảm triển khai thành công thí điểm thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với tất cả các làn xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 6/2022.

Các nhà cung cấp dịch vụ gồm Công ty TNHH VETC, Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam được giao phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các địa phương, các nhà đầu tư BOT trong quá trình triển khai lắp đặt các làn thu phí còn lại và thí điểm thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bảo đảm đồng bộ, kết nối, liên thông; khẩn trương rà soát quy trình phối hợp, dán thẻ, kết nối, vận hành 2 hệ thống để có giải pháp xử lý kịp thời các hạn chế giữa 2 hệ thống trong thời gian qua.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam giám sát chặt chẽ quá trình triển khai nhiệm vụ này của 2 doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo.

Tính đến đầu tháng 4/2022, đối với các trạm thu phí do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền, hiện nay hồ sơ thiết kế các làn còn lại tại các trạm thu phí đều được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận, nhà đầu tư phê duyệt theo quy định; các nhà đầu tư đang triển khai nhập thiết bị để lắp đặt, vận hành.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới việc mua, nhập thiết bị dẫn đến tiến độ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ mua sắm, lắp đặt thiết bị, để hoàn thành trong quý 2/2022.

Đối với các trạm thu phí do các địa phương là cơ quan có thẩm quyền, theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Tuy nhiên với vai trò là cơ quan quản lý ngành giao thông vận tải, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có văn bản đôn đốc và làm việc cụ thể với từng địa phương để thống nhất phương án, lộ trình triển khai bảo đảm tiến độ; đồng thời chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Tương tự như các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý, công tác mua, nhập thiết bị gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, các địa phương đang quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành trong quý 2/2022.

Tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức, lãnh đạo Tổng cục đề nghị các đơn vị rà soát, phối hợp đàm phán điều chỉnh hợp đồng dịch vụ dự án thu phí điện tử không dừng; đôn đốc các địa phương chỉ đạo nhà đầu tư BOT trên địa bàn lắp đặt các làn ETC còn lại.

Đồng thời, triển khai các công việc chuẩn bị thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng từ 01/6/2022.

 

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện còn 106 làn thu phí thuộc 24 trạm thu phí cần lắp đặt ETC, chưa kể 140 làn do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, để bảo đảm tại mỗi chiều xe chạy chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp.

Trong đó, 48 làn thuộc 13 trạm do Bộ Giao thông vận tải quản lý hiện đang triển khai lắp đặt các làn ETC còn lại. Còn lại 58 làn thuộc 11 trạm do địa phương như Quảng Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng quản lý, sẽ do UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm triển khai.