14:01 24/04/2021

Không mở cửa thị trường du lịch quốc tế bằng mọi giá

Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là cần hết sức thận trọng, thí điểm từng bước, ưu tiên cao nhất cho vấn đề an toàn, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Không mở cửa thị trường du lịch quốc tế bằng mọi giá
Không mở cửa thị trường du lịch quốc tế bằng mọi giá

Tại phiên họp Hội đồng Tư vấn du lịch lần thứ 17 ngày 22/4, vấn đề mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bên. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu quan điểm việc mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế là vấn đề lớn, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng.

Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là cần hết sức thận trọng, thí điểm từng bước, ưu tiên cao nhất cho vấn đề an toàn, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh Chính phủ không đánh đổi sức khỏe, tính mạng của người dân lấy lợi ích kinh tế. Do vậy, việc mở cửa phải được xem xét thận trọng, không mở bằng mọi giá.

Được  biết vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được văn bản đề xuất của một số địa phương về việc mở đón khách quốc tế. Trên cơ sở xem xét những đề xuất này, Tổng cục Du lịch sẽ hoàn thiện kế hoạch thí điểm để báo cáo Bộ tiếp tục trình Chính phủ trong thời gian tới.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết việc mở cửa du lịch quốc tế cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc đề xuất đón khách, triển khai các biện pháp chống dịch an toàn, sự phối hợp chặt chẽ của điểm đến, các doanh nghiệp đón khách, cơ sở lưu trú, các đơn vị vận chuyển khách. Trong đó, cần đảm bảo cao nhất cho sức khỏe, sự an toàn của du khách, cộng đồng dân cư và những người làm du lịch.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp cần bám sát các chỉ đạo của Chính phủ để có đề xuất phù hợp.

Trong bối cảnh hiện nay, việc mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế cũng như đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam cần xem xét rất kỹ ở năng lực phục vụ khách, kiểm soát y tế và xử lý các tình huống phát sinh, thỏa thuận với các nước…