10:17 22/06/2011

Không tuyển đủ lao động Việt Nam, mới được tuyển lao động nước ngoài

Vũ Quỳnh

Ưu tiên sử dụng lao động Việt Nam thực hiện các công việc mà lao động Việt Nam có khả năng thực hiện

Lao động Trung Quốc ở khu công nghiệp Nghi Sơn, Thanh Hóa - Ảnh: VNN.
Lao động Trung Quốc ở khu công nghiệp Nghi Sơn, Thanh Hóa - Ảnh: VNN.
Thủ tướng vừa ký ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP, quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định nêu rõ các điều khoản ràng buộc với việc đưa lao động nước ngoài vào làm việc tại các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam.

Cụ thể, trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, chủ đầu tư phải có trách nhiệm quy định nội dung về việc sử dụng người lao động Việt Nam và người nước ngoài theo quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên sử dụng lao động Việt Nam thực hiện các công việc mà lao động Việt Nam có khả năng thực hiện.

Trường hợp gói thầu cần sử dụng người nước ngoài có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu, thì trong hồ sơ mời thầu yêu cầu phải quy định nhà thầu nước ngoài phải có phương án sử dụng người nước ngoài rõ ràng bao gồm vị trí công việc, số lượng, trình độ, kinh nghiệm và thời hạn làm việc.

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải có phương án sử dụng lao động theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Về quy trình phối hợp, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi nhà thầu thực hiện gói thầu hoặc dự án có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho các nhà thầu nước ngoài.

Sau 60 ngày (với đề nghị tuyển trên 500 lao động), và sau 30 ngày (với đề nghị tuyển dưới 500 lao động) nếu không thể tuyển đủ lao động Việt Nam, chủ tịch UBND tỉnh mới chấp nhận cho nhà thầu nước ngoài tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí không tuyển được lao động Việt.

Nghị định cũng nêu rõ, trước khi tuyển dụng lao động nước ngoài ít nhất 30 ngày, người sử dụng lao động phải đăng báo (một số báo Trung ương và địa phương) thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài nói trên.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/8/2011.