17:01 19/07/2013

Kinh tế khó khăn, nợ đọng thuế tăng vọt

Anh Minh

Do kinh tế khó khăn nên tình trạng nợ đọng thuế đã tăng vọt tính đến hết tháng 6/2013

Kết quả thu 6 tháng đầu năm 2013 do ngành thuế quản lý ước đạt 291.600 tỷ đồng, đạt 45,2% so dự toán.
Kết quả thu 6 tháng đầu năm 2013 do ngành thuế quản lý ước đạt 291.600 tỷ đồng, đạt 45,2% so dự toán.
Báo cáo của Tổng cục Thuế tại hội nghị toàn quốc sơ kết nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm hôm 19/7 cho hay, do kinh tế khó khăn nên tình trạng nợ đọng thuế đã tăng vọt.

Cụ thể, tính đến hết tháng 6/2013, nợ đọng thuế đã tăng 32% so với thời điểm 31/12/2012 và tăng 30,2% so với cùng kỳ. Một số địa phương có số nợ thuế tăng cao như: Đắc Nông tăng 152,8%, An Giang (132,9%), Bình Dương (16,9%), Lai Châu (103,2%), Bà Rịa - Vũng Tàu (83,5%), Trà Vinh (79,4%)...

Báo cáo cũng ghi nhận về thu ngân sách, với kết quả thu 6 tháng đầu năm 2013 do ngành thuế quản lý ước đạt 291.600 tỷ đồng, đạt 45,2% so dự toán và tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Trong số này, thu từ dầu thô ước đạt 55.430 tỷ đồng, đạt 56% so dự toán và bằng 91,2% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ dầu ước đạt 236.170 tỷ đồng, đạt 43,3% so dự toán và tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Có 31/63 địa phương đạt được trên 48% dự toán và có 32/63 địa phương tiến độ thu thấp (dưới 48%), trong đó có 22 địa phương đạt rất thấp (dưới 45%).

Tổng cục Thuế cũng cho biết, tính đến 30/6/2013, số người nộp thuế là 2.135.485 người, giảm 13% so với cùng kỳ.

Về công tác thanh kiểm tra thuế, qua 5 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 18.198 doanh nghiệp, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2012; số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 3.185,9 tỷ đồng.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2013, toàn ngành đã thu được 30% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2012 chuyển sang. Tuy nhiên, tổng số nợ 6 tháng đầu năm vẫn ở mức cao, 64.632 tỷ đồng, tăng 15.497 tỷ đồng (tăng 32%) so với thời điểm 31/12/2012.