09:14 23/06/2022

Lâm Đồng cảnh báo về thuế chuyển nhượng bất động sản

Thanh Xuân -

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 2558 cảnh báo về thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh và qua triển khai thực tế đề án, công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên cũng phát sinh một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước và rủi ro từ hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản.

Theo đơn vị này, một số hành vi vi phạm về thuế như: giá chuyển nhượng trên hợp đồng mua, bán thấp hơn so với giá chuyển nhượng thực tế giao dịch trên thị trường nhằm giảm nghĩa vụ thuế, phí phải nộp vào ngân sách nhà nước; ủy quyền quản lý bất động sản không phát sinh thù lao, người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản nhưng người được ủy quyền không kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định; Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thực hiện ký hợp đồng mua bán thông qua một số cá nhân, người thân… để trốn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hoặc người nộp thuế khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất cam kết chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nhưng thực tế có nhiều hơn một nhà ở, quyền sử dụng đất ở.  

Vì vậy để siết chặt quản lý thuế trong kinh doanh bất động sản, Cục thuế tỉnh tiếp tục biên soạn tài liệu “Cảnh báo về thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh” nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế khi thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản và hạn chế những rủi ro có thể gặp phải do kê khai không đúng giá trị thực tế khi chuyển nhượng bất động sản.

Những nội dung cảnh báo sẽ được gửi đến các sở, ngành chức năng, chi cục thuế các địa phương và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết và chấp hành đúng quy định.

Theo Cục Thuế Lâm Đồng, pháp luật quy định đối với nghĩa vụ của người chuyển nhượng bất động sản: nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân; nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức. Kế đến nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng bất động sản: nộp lệ phí trước bạ nhà, đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ; nộp thuế theo đúng giá giao dịch và nộp hồ sơ đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.  

Đặc biệt lưu ý, việc kê khai, nộp thuế, lệ phí trước bạ phải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính; quy trình luân chuyển hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót thì khai bổ sung theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định. 

Được biết tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành văn bản số 3453/UBND-TH2 ngày 19/5/2022 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, địa phương yêu cầu phải phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, đề nghị Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Bảng giá mới cũng như hệ số điều chỉnh kịp thời theo quy định pháp luật về đất đai.