12:01 07/11/2022

Lần đầu tiên thí điểm đặt lịch làm việc với Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Phúc Minh -

Việc triển khai tính năng này góp phần giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm...

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra việc triển khai thí điểm tại Bảo hiểm xã hội TP. HCM.
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra việc triển khai thí điểm tại Bảo hiểm xã hội TP. HCM.

Sáng 7/11, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã tới chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội tại Bộ phận “Một cửa” của Bảo hiểm xã hội TP. HCM. Cùng ngày, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cũng triển khai thí điểm tính năng này.

Đây là một trong những tiện ích được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06).

Chia sẻ với những người dân đầu tiên đến làm việc với Bảo hiểm xã hội TP. HCM thông qua tiện ích đặt lịch trực tuyến, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, việc triển khai tính năng này góp phần giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, giúp người dân chủ động trong lựa chọn thời gian phù hợp đến cơ quan bảo hiểm xã hội để nộp hồ sơ hoặc làm thủ tục tham gia. Bên cạnh đó, tính năng này cũng giúp cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động hơn trong việc bố trí cán bộ tiếp đón phù hợp với nhu cầu của người dân, giảm tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng phục vụ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan và bảo hiểm xã hội các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và hạ tầng để triển khai công tác thí điểm tiện ích này hiệu quả nhất.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng mong muốn người dân, người lao động, người sử dụng lao động ủng hộ, tích cực sử dụng tính năng này và có ý kiến đánh giá, góp ý để ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện hơn nữa trong công tác phục vụ Nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp thời gian tới.

Hiện nay, người dân, người lao động, doanh nghiệp có thể truy cập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn mục “Đặt lịch làm việc” và làm một số bước đơn giản để trải nghiệm chức năng này tại Bảo hiểm xã hội TP. HCM và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương.

Bảo hiểm xã hội TPHCM đã có hướng dẫn người dân cách đặt lịch làm việc trực tuyến với với cơ quan này.

1. Đối với người dân khi thực hiện đặt lịch trực tuyến

Người dân đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại TPHCM sau 2 ngày làm việc tại thời điểm đặt lịch nhằm để cơ quan Bảo hiểm xã hội có thể thuận lợi thu xếp người tiếp đón và chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ (nếu có).

Ví dụ: oong Nguyễn Văn A khi tiến hành đặt lịch vào ngày 8.11 thì chỉ có thể đặt lịch làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội vào ngày 10.11.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra tính năng đặt lịch làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Cơ quan BHXH.
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra tính năng đặt lịch làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Cơ quan BHXH.

2. Đối với tổ chức nhận lịch tiếp công dân

Tùy theo số lượng công dân đến liên hệ công tác, Văn phòng, Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức, quận, huyện bố trí số lượng quầy tiếp nhận lịch hẹn trực tuyến, nhưng không được ít hơn hai quầy.

Nếu lịch hẹn có nội dung là “Nộp hồ sơ” đúng với thẩm quyền xử lý của cơ quan Bảo hiểm xã hội đang tiếp nhận thì thực hiện như sau:

- Văn phòng, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức, quận, huyện có nhiệm vụ tiếp nhận lịch đặt trực tuyến từ người dân.

- Các quầy tiếp nhận hồ sơ được phân công tiếp nhận lịch hẹn trực tuyến nếu đang tiếp công dân trực tiếp thì phải xử lý xong trường hợp đó rồi mới tiếp công dân theo lịch hẹn trực tuyến.

Nếu lịch hẹn có nội dung là “Phản ánh, kiến nghị hoặc khác” đúng với thẩm quyền xử lý của cơ quan Bảo hiểm xã hội đang tiếp nhận thì:

- Tại trụ sở Bảo hiểm xã hội TP.HCM: Văn phòng chịu trách nhiệm phân bổ về đầu mối xử lý tại các phòng nghiệp vụ, cán bộ đầu mối phải báo cáo lãnh đạo để phân công xử lý và sau khi tiếp công dân, cập nhật trạng thái vào lịch hẹn.

- Tại Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức, quận, huyện: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ báo cáo Giám đốc để phân công cán bộ tiếp công dân theo lịch hẹn, sau khi tiếp công dân, cập nhật trạng thái vào lịch hẹn.

Đối với các trường hợp đã tiếp nhận lịch hẹn không thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận đề nghị nêu rõ lý do từ chối và có hướng dẫn đúng quy định.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM thông tin thêm, hiện nay, tiện ích chưa cho phép người dân đã thực hiện đăng ký lịch hẹn thay đổi lịch. Do đó, nhằm để tăng cường sức truyền thông, yêu cầu Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức, quận, huyện không từ chối (hủy) các lịch hẹn trực tuyến khi khách hàng chưa đến liên hệ trong ngày, chỉ thực hiện từ chối (hủy) vào cuối ngày làm việc.

Đối với trường hợp khách hàng đến trễ hơn giờ đã đặt trực tuyến thì ưu tiên thứ tự như sau: Khách hàng đang xử lý và khách hàng có lịch hẹn trực tuyến đến đúng giờ phải được xử lý hồ sơ trước.

Xem hướng dẫn chi tiết sử dụng chức năng này tại: https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-he-thong-bao-hiem-xa-hoi.aspx?itemID=19546&CateID=52