16:05 13/01/2022

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi lên cửa khẩu từ 17/01/2022

Vũ Khuê

Tính đến sáng ngày 11/01/2022, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 1.721 xe, trong đó 749 xe chở hoa quả...

Tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma tính đến 11/1 là 1.721 xe.
Tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma tính đến 11/1 là 1.721 xe.

Tại văn bản số 55/UBND-KT ngày 12/1/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi lên cửa khẩu từ ngày 17/1/2022.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng ngày 11/01/2022, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 1.721 xe, trong đó có 749 xe chở hoa quả.

Lượng phương tiện chở hàng hóa vẫn tiếp tục đưa lên các cửa khẩu để chờ xuất khẩu. Chỉ tính từ ngày 05/01/2022 đến 10/01/2022 đã có thêm 680 xe mới đưa lên cửa khẩu. Trung bình mỗi ngày có 120 xe chở hàng lên cửa khẩu.

Như vậy, với tốc độ thông quan 80-100 xe/ngày, để giải phóng hết hàng hóa là hoa quả đang tồn ở các bến bãi cửa khẩu của tỉnh sẽ cần 13-15 ngày, chưa kể hàng hóa đang tiếp tục đưa lên chờ xuất khẩu.

Trong khi đó, phía Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện chiến lược "Zero Covid" bằng việc tăng cường kiểm soát dịch tại các địa phương có cửa khẩu biên giới nên hoạt động xuất khẩu hàng hóa sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 10/01/2022 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thời gian thực hiện từ ngày 17/01/2022 cho đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp, thương nhân về việc tạm thời dừng đưa mặt hàng hoa quả tươi lên khu vực các cửa khẩu biên giới đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Đồng thời tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn thường xuyên để phối hợp chỉ đạo điều tiết hàng hóa xuất khẩu phù hợp với thực tiễn, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp như hội đàm, trao đổi với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc để khôi phục thông quan tại các cửa khẩu đang tạm dừng sớm nhất, nâng cao hơn nữa năng lực thông quan.

Mặt khác giao Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn liên tục cập nhật thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu để chủ động trong phối hợp chỉ đạo điều tiết hàng hóa xuất khẩu.