15:51 23/09/2022

Lao động được giải quyết việc làm của Hà Nội vượt kế hoạch năm

Nhật Dương

Trong 9 tháng năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 168.000 lao động, vượt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động trong cả năm…

Người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm tại sàn việc làm Hà Nội. Ảnh - N.Dương.
Người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm tại sàn việc làm Hà Nội. Ảnh - N.Dương.

Nhờ các giải pháp ứng phó linh hoạt, thị trường lao động trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có sự phục hồi tốt, số lao động có việc làm tăng.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong 9 tháng năm 2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 168.000 lao động. Trong đó, tạo việc làm cho 53.250 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là trên 2.500 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 12.830 lao động; đưa 3.638 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là trên 98.700 lao động, đạt 105,2% kế hoạch năm, tăng trên 51.500 lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 44% so với 9 tháng năm 2021. Riêng trong tháng 9, toàn thành phố giải quyết việc làm cho trên 14.900 lao động. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 189 phiên giao dịch việc làm với trên 4.900 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là trên 90.100 người; tổng số lao động được phỏng vấn là trên 35.600 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là trên 12.830 lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đãng thẩm định và chấp thuận trên 8.400 vị trí việc làm của người nước ngoài lao động tại Việt Nam. Cấp mới trên 7.110 giấy phép, cấp lại 632 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thông báo miễn cấp cho 405 trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Năm 2022, TP. Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%. Như vậy, sau 9 tháng số lao động được tạo việc làm mới của TP. Hà Nội đã vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trong những tháng cuối năm 2022, TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động như: Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển sản xuất; khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công nghiệp truyền thống.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; tiếp tục xét duyệt cho vay vốn; thu thập thông tin thị trường, kết nối cung cầu lao động song song với đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh triển khai các chương trình về giải quyết việc làm cho người lao động năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đã tham mưu UBND thành phố thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động.

Đến nay, TP. Hà Nội đã hoàn thành việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP (gói 26.000 tỷ đồng) của Chính phủ và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND thành phố. Kết quả, toàn thành phố đã thẩm định hồ sơ và phê duyệt hỗ trợ cho trên 2,9 triệu lượt đối tượng với kinh phí trên 2.975 tỷ đồng.