16:51 07/01/2022

Lao động về nước trước hạn được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng

Nhật Dương

Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/người…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nội dung được nêu trong Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành.

Quyết định quy định doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước mức 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng. Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.

Đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Quyết định quy định hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/trường hợp khi người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài.

Hỗ trợ từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng/trường hợp khi người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác.

Đồng thời, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động, hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Mức hỗ trợ cho các trường hợp này từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng/trường hợp.

Đối với trường hợp khi thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/trường hợp.

Người lao động phải về nước trước hạn quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định này có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 6 tháng/người/khoá học.

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Quỹ là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Theo số liệu ước tính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có khoảng 580.000 người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại các thị trường Đài Loan; Nhật Bản; Hàn Quốc và một số thị trường khác như Trung Đông - châu Phi, Đông Nam Á và châu Âu.

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu trong các lĩnh vực: Sản xuất chế tạo (cơ khí, dệt may, giầy da, lắp ráp điện tử...), xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ (chăm sóc người già, người bệnh, giúp việc gia đình).