08:32 28/05/2021

Lập Hội đồng thẩm định liên ngành cho cao tốc huyết mạch mới Đồng Đăng – Trà Lĩnh 20.939 tỷ đồng

Anh Nhi

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 774/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT)...

Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trong mối liên kết với các đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)
Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trong mối liên kết với các đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định liên ngành Dự án do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các ủy viên của Hội đồng là lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Tư pháp; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo UBND các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn.

Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm, quyền hạn tương ứng theo quy định tại Điều 11, 12, 13, 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Cũng theo Quyết  định 774, các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định liên ngành có văn bản cử người gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 30/5/2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh sẽ xây dựng mới tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 115 km, trong đó trên địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km, đi qua huyện Văn Lãng, huyện Tràng Định và trên địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 63 km, đi qua huyện Thạch An, huyện Quảng Hoà (huyện Phục Hòa và huyện Quảng Uyên cũ), huyện Trùng Khánh (huyện Trà Lĩnh cũ), huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng.

Tuyến nối đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào thành phố Cao Bằng có chiều dài khoảng 15,5 km đi qua các huyện Quảng Hoà (huyện Quảng Uyên cũ), huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng.

 

Tổng mức đầu tư Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là 20.939 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 12.546 tỷ đồng; tổng mức đầu tư giai đoạn 2 (hoàn thiện) là 8.393 tỷ đồng.

Dự án được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ tập trung đầu tư khoảng 93 km (từ Km0+00 tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn đến nút giao với Quốc lộ 3 tại lý trình Km307+650, huyện Quảng Hòa - Cao Bằng với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Trong giai đoạn 2 (hoàn thiện), Dự án sẽ đầu tư tiếp khoảng 22 km (từ Km93+00 nút giao với quốc lộ 3 tại lý trình Km307+650 Quốc lộ 3 xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa đến Km115+00 tại cửa khẩu Trà Lĩnh) với quy mô bề rộng nền đường 17 m, mặt đường rộng 14 m với 4 làn xe.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh miền núi phía Đông Bắc, các khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp, phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng thời, tạo ra một tuyến cao tốc đối ngoại huyết mạch mới kết nối giao thương hàng hóa từ cảng Quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) đi Trùng Khánh - Urumqi (Trung Quốc) – Khorgos (Kazakhstan) sang các nước châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng.