13:11 17/08/2022

Long An khẳng định Quyết định 2536 là giả mạo

Thanh Xuân

Quyết định 2536 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư Thuận Thành Phát Land thực hiện dự án Khu công nghiệp Thuận Thành Phát Land – Long An, không do UBND tỉnh ban hành và là quyết định giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền…

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản số 7442/UBND-KTTC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông tin về trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư.

Qua theo dõi thông tin trên mạng Internet, UBND tỉnh Long An phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định do UBND tỉnh Long An ban hành. Cụ thể, Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư Thuận Thành Phát Land thực hiện dự án Khu công nghiệp Thuận Thành Phát Land – Long An, diện tích khoảng 1.370 ha tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Đây là Quyết định giả mạo, không do UBND tỉnh Long An ban hành.
Đây là Quyết định giả mạo, không do UBND tỉnh Long An ban hành.

UBND tỉnh Long An khẳng định quyết định nêu trên không do UBND tỉnh ban hành, đây là quyết định giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền của các đối tượng nhằm thực hiện các hành vi phạm pháp luật và tác động xấu đến xã hội. Hiện UBND tỉnh Long An đang chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An thông tin đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông tin rộng rãi đến cơ quan, tổ chức và người dân được biết và không sử dụng, không chia sẻ quyết định nêu trên.