21:00 08/12/2021

Louis Capital lên kế hoạch mua 10,13% vốn tại Dược Lâm Đồng

Hà Anh

Giá mua cổ phần LDP được uỷ quyền cho Tổng giám đốc TGG quyết định theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch.

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu TGG.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu TGG.

Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư bằng hình thức mua lại cổ phần của CTCP Dược Lâm Đồng (mã LDP-HNX).

Theo đó, HĐQT công ty thông qua chủ trương mua cổ phần của Dược Lâm Đồng với số lượng dự kiến 1,3 triệu cổ phiếu, chiếm 10,23% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DLP.

Giá mua cổ phần LDP được uỷ quyền cho Tổng giám đốc TGG quyết định theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch.

Mới đây, Dược lâm Đồng thông báo miễn nhiệm một loạt chức vụ như: Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật đối với ông Lê Huỳnh Gia Hoàng; ông Trần Hoàng An - Phó tổng giám đốc điều hành; ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu - Giám đốc tài chính.

Ngay sau đó, ông Huỳnh Tăng Phúc Hậu - Giám đốc tài chính đăng ký bán hết 115.883 CP (tỷ lệ 0,91% vốn tại LDP, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian giao dịch từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Mai Long - Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, từ ngày 2/12/2021.

Ngày 14/1/2022, công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đăng ký bán hết 6.848.118 cổ phiếu, chiếm 53,91% vốn điều lệ của Ladophar theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh nhằm bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 03/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

Được biết, HNX đưa cổ phiếu LDP vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 2/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2020 trên BCTC năm 2020 của LDP đã kiểm toán là con số âm.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, LDP ghi nhận doanh thu đạt 119,5 tỷ đồng và lỗ sau thuế là âm 16,3 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 21 tỷ đồng) - nâng lỗ luỹ kế lên gần 42 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc cao nhất 39.100 đồng/cp (chốt phiên ngày 7/12), thì hôm nay (8/12) giá cổ phiếu này giảm 6,39% còn 36.600 đồng/cp và TGG sẽ phải chi hơn 47 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.