11:57 11/02/2015

Miền Đông Ukraine tơi tả giữa hai làn đạn

Diệp Vũ

Những hình ảnh về cuộc sống trong đạn pháo của người dân miền Đông Ukraine