21:44 05/09/2019

Một số thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1/9

Hà Vũ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019 đối với một số cán bộ cấp phó

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và một số cán bộ nghỉ hưu từ 1/9.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và một số cán bộ nghỉ hưu từ 1/9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019 đối với một số thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo cấp phó.

Cụ thể, các vị nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019 gồm: ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ông Hà Huy Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, ông Nguyễn Xuân Huy và ông Vũ Hải, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng nghỉ hưu từ ngày 1/9 theo quyết định của Thủ tướng.