11:00 23/07/2019

Muốn quản vốn nhà nước hiệu quả, người đại diện cần được chăm lo

Hoàng Xuân

Nhiều ý kiến đóng góp tại Hội nghị công tác đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC ghi nhận, nhằm hoàn thiện hơn nữa vai trò của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, từ đó giúp nâng cao hiệu quả của vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Những người đại diện xuất sắc 2019 được vinh danh
Những người đại diện xuất sắc 2019 được vinh danh

Hội nghị công tác đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) diễn ra cuối tuần qua tại Nghệ An với sự tham gia của hơn 200 người đại diện vốn nhà nước. Tại đây, nhiều ý kiến đóng góp đã được ghi nhận nhằm hoàn thiện hơn nữa vai trò của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, từ đó giúp nâng cao hiệu quả của vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tính đến 30/6/2019, tổng danh mục đầu tư do SCIC quản lý hiện có 144 doanh nghiệp, với số vốn nhà nước theo giá trị sổ sách hơn 28.947 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 99.501 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm: 139 công ty cổ phần; 1 Công ty TNHH 2 thành viên; 4 Công ty TNHH 1 thành viên; trong đó, có vốn nhà nước tại 11 Tổng công ty gồm: Bảo Minh, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam, Tổng công ty Thăng Long, Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, Seaprodex, Cienco 5, Cienco 8, Viettronics, Vinare, Vocarimex và Tổng công ty Thép Việt Nam; và 2 Tập đoàn là Tập đoàn Bảo Việt và Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Với một danh mục cô đọng như vậy, việc quản lý vốn nhà nước được thực hiện thông qua 259 lượt người đại diện, trong đó có 180 lượt người đại diện là cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp (69,5%).

"Kết quả công tác đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho thấy hoạt động của người đại diện tại doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả tích cực, giúp SCIC thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của cổ đông tại doanh nghiệp", lãnh đạo SCIC cho biết.

Hỗ trợ kinh doanh hiệu quả

Với đặc thù, phần lớn người đại diện của SCIC là lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018 có nhiều thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp vượt xa so với kế hoạch, từ 180%-300% như: Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng (347% kế hoạch), Công ty Cổ phần xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương (227%), Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (259%), Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (237%), Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (180%)... Trong khi đó, một số doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao như: tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) trên 30%, gồm các công ty: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam (93%), Công ty TNHH 2 thành viên Đầu tư thương mại Tràng Tiền (72%), Công ty TNHH khai thác và chế biến đá An Giang (71%), Công ty Cổ phần xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương (40%), Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (39%), Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa (31%), Công ty Cổ phần viễn thông FPT (31%)...

Bên cạnh hỗ trợ về kinh doanh, người đại diện vốn cũng có những phối hợp tốt với SCI trong công tác thoái vốn nhà nước, một trong những nhiệm vụ quan trọng của SCIC trong giai đoạn hiện nay. Lũy kế từ khi thành lập đến 30/6/2019, Tổng công ty đã bán vốn thành công tại 999 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 896 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 84 doanh nghiệp) và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp với giá vốn là 11.128 tỷ đồng và thu về 47.178 tỷ đồng (gấp 4,2 lần giá vốn). 

Kết quả đó phản ánh nỗ lực của SCIC và người đại diện trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ do Chính phủ giao đồng thời với việc triển khai kế hoạch kinh doanh của tổng công ty.

"Trong bối cảnh thị trường không thuận lợi nhưng người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC đã phối hợp tốt với tổng công ty xử lý các tồn tại, hỗ trợ tư vấn xây dựng hồ sơ bán vốn, giới thiệu nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để bán vốn thành công", lãnh đạo SCIC chia sẻ.

Làm tốt vai trò cổ đông nhà nước

Trong công tác tổ chức đại hội cổ đông, người đại diện đã chủ động làm việc trước với tổng công ty về các nội dung đại hội như xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu nhân sự, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, xử lý các tồn tại...; báo cáo và gửi đầy đủ tài liệu đại hội cổ đông cho tổng công ty, tuân thủ biểu quyết tại đại hội cổ đông theo đúng chỉ đạo của tổng công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông nhà nước tại doanh nghiệp. 

Cùng với tổng công ty, người đại diện tại doanh nghiệp đã góp phần quan trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông nhà nước tại doanh nghiệp một cách trách nhiệm. Kết quả đánh giá năm 2018 cho thấy trong tổng số 290 người đại diện thuộc đối tượng đánh giá có 132 người đại diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 45,5%; 118 người đại diện hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 40,7%.

Lãnh đạo SCIC cho biết, với vai trò là cơ quan quản lý vốn nhà nước, cổ đông của doanh nghiệp, SCIC đã liên tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho người đại diện, ban hành và cập nhật thêm các công cụ, phương thức làm việc để đồng hành với người đại diện nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp, Nhà nước. 

Trong thời gian tới, SCIC sẽ chủ động đề xuất và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về người đại diện, trong đó đặc biệt lưu ý chế độ thù lao, phụ cấp, thưởng cho người đại diện cũng như chính sách cho người đại diện sau khi Nhà nước bán hết vốn tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sáng kiến đẩy mạnh kết nối giữa cộng động người đại diện của SCIC thông qua công nghệ đã nhận được sự hưởng ứng của các đại biểu tham dự. Về phía SCIC, Lãnh đạo Tổng công ty cho biết sẽ đưa hệ thống kết nối thông tin doanh nghiệp thông qua người đại diện vào áp dụng trên thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước ngày một tốt hơn.