19:19 07/07/2021

NCB được chấp thuận tăng vốn lên hơn 5.600 tỷ đồng

Tuấn Sơn -

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB - mã chứng khoán NVB) đưa tổng vốn điều lệ lên trên 5.600 tỷ đồng...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVB có đà tăng liên tục trong thời gian qua.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVB có đà tăng liên tục trong thời gian qua.

Theo đó, NCB được phép tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.500 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông như đã được Đại hội đồng cổ đông NCB thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ.ĐHĐCĐ 2021 ngày 22/2/2021.

Đại diện lãnh đạo NCB cho biết, số vốn tăng thêm sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, được dùng để triển khai các kế hoạch trọng điểm và tiềm năng của NCB như đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc...

“Vốn tăng thêm còn dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh giúp mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn đối với một số khách hàng doanh nghiệp chiến lược và các khách hàng liên quan…”, lãnh đạo NCB nói.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVB có đà tăng liên tục trong thời gian qua và là một trong những cổ phiếu có diễn biến giá tốt nhất trên thị trường, với đà tăng hơn 110% giá trị.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 95.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2020; huy động từ khách hàng đạt 80.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 1.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, các chỉ số liên quan tới hoạt động an toàn và lành mạnh như tỷ lệ nợ xấu, hệ số CAR vẫn được NCB chú trọng cải thiện, cam kết đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.