16:41 27/10/2021

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục dẫn đầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng

Vũ Phong

Lần thứ hai liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước được xếp loại A (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức tốt) trong kết quả đánh giá, xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước do Cục An toàn thông tin công bố...

Toàn cảnh lễ công bố xếp hạng mức độ an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020...
Toàn cảnh lễ công bố xếp hạng mức độ an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020...

Ngày 27/10, trong khuôn khổ Hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng Vietnam Security Summit 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức, đã diễn ra lễ công bố xếp hạng mức độ an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020.

Trong lần thứ ba xếp hạng an toàn thông tin mạng đối với các cơ quan nhà nước, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành đánh giá với 89 cơ quan gồm 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Đinh Văn Kết, Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, năm 2020 có 9 đơn vị được xếp loại A bao gồm 2 cơ quan cấp bộ và 7 cơ quan cấp tỉnh. Trong đó, hai cơ quan cấp bộ là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải.

Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp Ngân hàng Nhà nước được xếp loại A (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức tốt) trong kết quả đánh giá, xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước do Cục An toàn thông tin công bố. Trước đó trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị duy nhất cấp bộ được xếp loại A về bảo đảm an toàn thông tin.

Top 5 đơn vị cấp Bộ dẫn đầu trong bảng xếp hạng an toàn thông tin mạng năm 2020
Top 5 đơn vị cấp Bộ dẫn đầu trong bảng xếp hạng an toàn thông tin mạng năm 2020

Cụ thể đánh giá của Cục An toàn thông tin cho biết, về các đơn vị cấp bộ, so với năm 2019, có 38% đơn vị thăng hạng, 58% đơn vị giữ hạng, trong đó 2 đơn vị xếp loại A, chiếm 8%; 19 đơn vị xếp loại B (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức khá), chiếm 73%; 5 đơn vị xếp loại C (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình), chiếm 19%.

Về các đơn vị cấp tỉnh, so với năm 2019, có 41% đơn vị thăng hạng, 56% đơn vị giữ hạng. Trong đó có 7 đơn vị xếp loại A, chiếm 12%; 45 đơn vị xếp loại B, chiếm 79%; 11 đơn vị xếp loại C, chiếm 9%. Đặc biệt, năm nay không còn đơn vị nào xếp loại D (mới bắt đầu quan tâm triển khai an toàn thông tin).

Đại diện Cục An toàn thông tin cũng cho biết, việc triển khai đánh giá xếp hạng mức độ an toàn thông tin mạng của các Bộ, ngành, địa phương năm 2021 đã được thực hiện và dự kiến sẽ công bố kết quả vào ngày an toàn thông tin năm 2021.