13:14 01/06/2021

Ngành thuế kiến nghị thanh tra kiểm tra trên 11 nghìn tỷ đồng

5 tháng đầu năm, ngành thuế thanh tra kiểm tra và kiến nghị xử lý trên 11 nghìn tỷ đồng, tương đương 56,46% so với cùng kỳ...

Trong tháng 5/2021, ngành thuế đã thực hiện việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 khoảng 10.500 tỷ đồng....
Trong tháng 5/2021, ngành thuế đã thực hiện việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 khoảng 10.500 tỷ đồng....

Theo Báo cáo mới nhất từ Tổng Cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý trong tháng 5/2021 ước đạt 73.000 tỷ đồng, bằng 6,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 120,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 69.500 tỷ đồng.

Số thu này không tính đến tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại từ các doanh nghiệp nhà nước, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước...

Như vậy, lũy kế 5 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 5 tháng qua, thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu này được thực hiện trên cơ sở sản lượng dầu thô khai thác 5 tháng qua ước đạt 4,1 triệu tấn, bằng 51% dự toán, bằng 96,8% so với sản lượng cùng kỳ năm 2020. Giá dầu thô bình quân của 5 tháng ước đạt 57,5 USD/thùng, bằng 127,8% so với giá dự toán và bằng 109,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu nội địa 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2020 được Tổng cục Thuế cho là do tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020.

Cùng với đó là việc phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... Ngoài ra các nguồn thu có đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn.

Cũng theo Báo cáo, trong tháng 5/2021, ngành thuế đã thực hiện việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP với số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ đồng, trong đó bao gồm gia hạn thuế giá trị gia tăng khoảng 6.400 tỷ đồng và gia hạn tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng.

Báo cáo của Tổng Cục Thuế còn cho biết, tình từ đầu năm đến ngày 16/5/2021 ngành Thuế đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra thuế. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý số tiền 11.709,06 tỷ đồng, bằng 56,46% so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng, giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng… Tính đến hết tháng 5/2021 tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra là 1.132,77 tỷ đồng, bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Tổng Cục thuế còn cho biết, đến hết tháng 5/2021 hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Có 825.724 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,59% số doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay.

 

Tính đến 16/5, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng, giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng… Tính đến hết tháng 5/2021 tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra là 1.132,77 tỷ đồng, bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Báo cáo cũng cho biết, đến nay ngành Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Trong 5 tháng đầu năm 2021 đã 1.772.451 giao dịch nộp thuế điện tử thông qua các ngân hàng thương mại với số tiền trên 317.342 tỷ đồng và 13.481.164 USD.

5 tháng qua đã có 6.040 doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử với 10.466 hồ sơ. Hệ thống đã đã giải quyết hoàn thuế cho 6.875 hồ sơ với tổng số tiền hơn 42.058 tỷ đồng.