11:21 26/03/2019

Nguyễn Kim tiếp tục muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Dược Lâm Đồng lên hơn 68%

Hà Anh

Nguyễn Kim vừa thông báo thực hiện chào mua công khai 1.364.563 cổ phiếu, chiếm 17,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Ladophar

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LDP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LDP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim chào mua công khai cổ phiếu LDP của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar.

Theo đó, Nguyễn Kim vừa thông báo thực hiện chào mua công khai 1.364.563 cổ phiếu, chiếm 17,43% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Ladophar với giá chào mua 25.600 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại Nguyễn Kim đang sở hữu hơn 4 triệu cổ phần Ladophar, chiếm 51,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Nếu giao dịch thành công Nguyễn Kim sẽ nâng lượng sở hữu tại Ladophar lên hơn 5,36 triệu cổ phiếu, chiếm 68,57%.

Tạm tính với giá này, Nguyễn Kim sẽ chi gần 35 tỷ đồng để mua thêm lượng cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng vừa đăng ký. Nguồn vốn mua vào lấy từ vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu LDP biến động khá mạnh có lúc xuống đến 22.500 đồng/cổ phiếu và lên trên 28.900 đồng/cổ phiếu và hiện giảm nhẹ về mức 27.200 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, giá chào mua công khai của Nguyễn Kim thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu LDP hiện tại.

Được biết, HNX đưa cổ phiếu LDP vào diện bị cảnh báo từ ngày 18/3/2019 do lợi nhuận sau thuế năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 là con số âm.