16:10 13/09/2019

Nhà máy In tiền Quốc gia có tân Chủ tịch

Đào Vũ

Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Thái Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Thái Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định liên quan đến tổ chức, hoạt động và bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo của Nhà máy In tiền Quốc gia.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 1869/QĐ-NHNN ngày 12/9/2019 về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Thái Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/9/2019. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nam là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ngoài ra, Thống đốc cũng ban hành Quyết định số 1868/QĐ-NHNN ngày 12/9/2019 về việc giao ông Nguyễn Văn Long, Phó tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia phụ trách, điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/9/2019 cho đến khi có quyết định mới.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, trong nửa đầu năm 2019, Nhà máy In tiền Quốc gia đạt doanh thu 906 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn bán hàng chiếm tới 886 tỷ đẩy lợi nhuận gộp xuống 20 tỷ đồng. Dù cố gắng tiết giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng song công ty vẫn bị lỗ tới 11,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đây là bất ngờ lớn đối với giới tài chính bởi cùng kỳ, Nhà máy in tiền vẫn đạt lợi nhuận 60 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu và lợi nhuận của nhà máy giảm lần lượt 9,1% và 118%. Những năm gần đây, Nhà máy này đều có lãi.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà máy cho biết, Nhà máy In tiền Quốc gia là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền. Nhà máy là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với Nhà máy.

Số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy là hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Bên cạnh đó, là đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, Nhà máy thực hiện cơ chế quyết toán giá với Nhà nước. Toàn bộ các chi phí sản xuất có liên quan được tập hợp, trình Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính duyệt quyết toán giá sau khi kết thúc năm tài chính.

"Vì vậy, kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của nhà máy", giải trình của nhà máy nêu rõ.